Artykuły
  • Register

29-30. kwietnia b.r. w Lublinie odbyły się IV Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa – międzynarodowy finał dwóch konkursów sztuki recytatorskiej: VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej i IV Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie.

W konkursie uczestniczyło 11 osób z Ukrainy, które zwyciężyły w IV Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie. Konkurs ten odbył się w Łucku 11. marca b.r. Wśród zwycięzców są ludzie w różnym wieku, przedstawiciele różnych zawodów. Pochodzą z różnych obwodów Zachodniej Ukrainy, których zjednoczyło zamiłowanie do słowa i pragnienie przekazania tego słowa słuchaczom. Nasi rodacy prezentowali swój talent recytatorski w ramach IV Polsko – Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa w kategorii „Prezentacja literatury polskiej”. Pierwszą nagrodę dostała Danuta Naugolnyk ze Lwowa. Na drugim miejscu znalazła się Wiktoria Ostapczuk, na trzecim – Wiktoria Poliszczuk (obie z Łucka). Wyróżnieni przez jurorów konkursu zostali jeszcze łucczanie – Halina Każan i Jurij Wolaniuk. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i prezenty od organizatorów.

Oprócz międzynarodowego finału dwóch konkursów recytatorskich podczas IV Polsko – Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa odbyło się również spotkanie ze znanym ukraińskim poetą Andrijem Bondarem oraz występ kobziarza i bandurzysty Tarasa Kompaniczenka. Obaj artyści byli również członkami jury konkursu. Oprócz nich jurorami konkursu byli Anna Kożeniowska-Bihun (dziennikarz gazety „Nasze Słowo”, tłumacz), Barbara Prokopowicz (polska aktorka), Marian Kamecki (polski aktor) i Bogdan Zadura (polski poeta i prozaik, krytyk, tłumacz).

Natalija KATRENCIKOVA