Artykuły
  • Register

Według danych Państwowego Komitetu Statystyki na Ukrainie mieszka 147,9 tys. Polaków lub osób pochodzenia polskiego. Wiele organizacji, fundacji, stowarzyszeń i szkół stara się rozwijać współpracę z nimi, a także wspierać ich na różne sposoby.

Wśród takich właśnie organizacji znajduje się Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, która prowadzi działalność nie tylko edukacyjną, ale także społeczną. Warto również wspomnieć o Ośrodku Promocji i Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim, który współpracuje z organizacjami Polaków mieszkających na Ukrainie. W czerwcu 2011 roku te dwa podmioty zorganizowały wycieczkę dla dzieci pochodzenia polskiego z terenów Równego na Ukrainie. Jej celem było przedstawienie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej Ojczyzny. W pierwszej kolejności dzieci odwiedziły Ośrodek Promocji i Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim, a potem udały sie na nocleg do pięknego miasta Bełchatów (województwo łódzkie).

Następnego dnia wycieczka wyruszyła do Nysy. Dzieci dowiedziały się, że od najdawniejszych dziejów przez Nysę przechodziły liczne szlaki handlowe, co sprzyjało jej rozwojowi, zwiedziły obiekty forteczne w Nysie, które pełniły często rolę więzienia i obozu jenieckiego. Przetrzymywany był tu, na przykład, wybitny polityk rewolucji francuskiej, jeden z twórców Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, markiz de La Fayette.

Po południu wycieczka odpoczywała nad zbiornikiem na Nysie Kłodzkiej. Nysa Kłodzka jest lewobrzeżnym dopływem Odry i często wylewa - aby temu zapobiec utworzono dwa potężne zbiorniki retencyjne - Jezioro Otmuchowskie i Jezioro Nyskie. O historii tych zbiorników dzieci dowiedziały się, płynąc statkiem po zalewie. Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, dzięki ogromnemu bogactwu świata ptaków oraz licznych pomników przyrody, stanowi trzeci co do wielkości obszar chronionego krajobrazu województwa opolskiego. Dzieci spotkały się z wybitnymi osobami, z którymi szybko znalazły wspólny język – byli to Magda i Jan Mokrzycki. Pan Jan pełni funkcję prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. W czasie swoich kadencji zainicjował tradycję polskich festiwali, a także wraz z ś.p. Mikiem Oborskim stworzyli organizację „Poland Comes Home” – promującą wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej. Inną ważną postacią, jaka spotkały dzieci, był ppłk Stanisław Berkieta, który pełni honorową funkcję prezesa V Kresowej Dywizji Piechoty, XV Pułku Ułanów Poznańskich oraz Związku Żołnierzy II polskiego Korpusu.

Po wycieczce nastał czas na kolację i nocleg w Gościńcu nad Rudkiem. Kolejny dzień upłynął na drodze do Konina i zwiedzaniu Jury Parku w Krasiejowie. Na dzieci czekały specjalne atrakcje takie, jak zwiedzanie tunelu czasu, ścieżki edukacyjne, czy przejście przez pawilon paleontologiczny. Przewodnik opowiadał o życiu płazów, gadów i dinozaurów. Po zdobyciu gruntownej wiedzy zaczęła sie zabawa na karuzelach i obiad na terenie parku. Kolejny nocleg miał miejsce w przepięknym ośrodku “Przystań Gosławice”, położonym ok. 8 km od Konina nad jeziorem Pątnowskim. Dzieci mogły skorzystać ze znajdujących się tam atrakcji: boiska do piłki siatkowej, koszykowej i placu zabaw. Następny dzień wypełnił rejs statkiem, zwiedzanie kopalni odkrywkowej i zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. W piątek wycieczka ruszyła do Torunia, gdzie dzieci poznawały historię miasta i mogły dowiedzieć się o Mikołaju Koperniku. W drodze do Chełmna wycieczka zwiedziła także Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kolejnym punktem wycieczki była farma strusi, gdzie można było podziwiać strusie z bardzo bliskiej odległości. Kwaterunek był w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży nad jeziorem Starogrodzkim. Po odpoczynku nastąpiło spotkanie z grupa cyrkową Cirkolo, wspólny grill, pokaz umiejętności cyrkowych i artystycznych takich, jak pokaz ognia, elementy tańca i żonglerki. Ostatni etap wycieczki to Wilanów, który jest dzielnicą Warszawy, położoną w południowej części miasta, wzdłuż zachodniego brzegu Wisły.

Następnego dnia dzieci wyjechały do swego domu na Ukrainie. Sądzę, że wycieczka była bardzo udana, a taka inicjatywa przyczynia się do pogłębiania patriotyzmu i świadomości narodowej u młodzieży. Zachęcam inne podmioty do podejmowania takich działań.

Cezary BEDKA