Artykuły
  • Register

005 by lotrPolscy i ukraińscy lekarze różnych specjalności rozmawiali na temat objawów, leczenia i zapobiegania gruźlicy.

19 października w centrum obwodowym Wołynia odbyła się ukraińsko-polska naukowa konferencja praktyczna «Aktualne problemy gruźlicy w praktyce lekarzy różnych specjalności».

W celu omówienia kwestii gruźlicy, do Łucka przyjechali lekarze i profesorowie nauk medycznych z Warszawy, Lwowa, Tarnopola i Kijowa. Referaty dotyczyły epidemiologii gruźlicy, diagnozy utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy, nowoczesnej mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy, diagnostyki różnicowej zniekształceń płuc i innych tematów.

Według szefa Departamentu Ochrony Zdrowia Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Igora Waszczeniuka, w obwodzie przez ostatnie lata uczyniono wiele dla zwalczania problemów gruźlicy. W tym roku w regionie zacznie funkcjonować laboratorium, w którym diagnostyka prątka gruźlicy będzie trwała dwie minuty, a nie dwa miesiące. W tym celu zakupiono niezbędny sprzęt.

«To problem bardzo aktualny. Niestety, zapominamy o gruźlicy. A kiedy o niej wspominamy, zapominamy o tym, że ona jest nie tylko w płucach» - powiedział naczelny medyk Wołynia.

Organizator konferencji, prezes Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Pochodzenia Polskiego na Wołyniu Sergij Prokopiuk zauważył, że wołyńscy i polscy lekarze, powinni wzajemnie się uczyć, ponieważ wszyscy fachowcy z obu krajów posiadają użyteczną wiedzę.

Oksana CYMBALUK