Artykuły
  • Register

Po piętnastu latach uczestnictwa w dziewiętnastu plenerach (w tym w trzynastu polskich) artystka Anna Popowa tego lata tworzy w rodzinnym Łucku.

Obecnie na niebieskim firmamencie uczczono piąty znak – Lwa, według określenia Antoniego A. Muszyńskiego, w «Kalendarzu Polskim i Ruskim»  wyróżnia się on wśród innych swoją siłą i entuzjazmem. Ludzie ognia posiadają mocną wolę, doskonałe umiejętności organizacyjne i zawsze osiągają swój cel. Są to entuzjaści swego rzemiosła, precyzyjni i pedantyczni. Właśnie takie cechy są charakterystyczne również dla Anny Popowej. Jej prace z tkaniny, wikliny i dzieła malarskie zostały zaprezentowane na 34. międzynarodowych, 11. ogólnoukraińskich, ponad czterdziestu obwodowych, regionalnych i dziesięciu personalnych wystawach w Łucku, Tallinie, Lwowie, Kijowie, Wrocławiu, Łodzi.

Chociaż Anna Popowa ma za sobą poważną szkołę zawodową, ponieważ ukończyła Łucką Szkołę Artystyczną, Lwowską Szkołę Zawodową Rękodzieła, Lwowską Akademię Sztuk Pięknych, jednak najwięcej zdolności  przejęła od rodziców: ojca – utalentowanego inżyniera oraz matki – zaradnej twórczyni z metalu i doświadczonej nauczycielki. Podstawą jej twórczości są gobelin i artystyczne zdobienie, ale po zdobyciu w 2004 roku Stypendium Ministra Kultury Polski «Gaude Polonia» i odbyciu stażu w Akademii Sztuk Pięknych w mieście Łodzi zapoznała się z unikalną techniką ręcznego produkowania papieru («papieru czerpanego») i stworzyła z niego szereg oryginalnych prac do wystawy.

Drukowane gazety uniemożliwiają przekazanie niesamowitych kombinacji migotliwych kolorów w asocjatywnych kompozycjach. Poprzez malarstwo, tkactwo, rzeźbę pani Anna przekazuje swoje uczucia i nastroje publiczności, odnajdując w ich recenzjach podobne emocje lub otwierając im drogę do nowych doświadczeń. Odtwarzają to nawet tytuły utworów: «Zimowe wspomnienia o lecie», «Zmieszany spokój», «Migotanie wiosny»…

Swoje umiejętności Anna Popowa doskonaliła w wielu wydarzeniach artystycznych. Od 1999 do 2004 roku uczestniczyła w warsztatach twórczych tekstylnych «Kowary». Oprócz wyrobów z tkanin, Popowa zajmuje się wyrobami z wikliny. Na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina”, zwłaszcza jego prezesa Stanisława Dziubaka, pani Anna brała udział w plenerach wyrobów sadowo-parkowych z wikliny w Łodzi, Rudniku, Bolestraszycy. W ośrodku polskich wyrobów z wikliny, Rudniku,  jej dzieła ozdabiają wejście do Muzeum Wyrobów Ludowych z Wikliny. Wspólnie z artystką z Ameryki na splocie trzech szlaków stworzyła dzieło, które symbolizuje rozwój przemysłu wyrobów z wikliny w tym mieście.

Anna Popowa razem z naszą rodaczką, artystką Tetianą Myskoweć zapoczątkowała Międzynarodowe Plenery Sztuki Wiklinowej w Kijowie. Tam we współpracy ze Stanisławem Dziubakiem i Olą Zuba-Ben stworzyła dzieło z wikliny, które, według słów pana Dziubaka, symbolizuje blisko przeplątające się losy dwóch narodów.

Trzykrotnie pani Anna uczestniczyła w plenerach wyrobów z wikliny w Arboretum Bolestraszycy pod Przemyślem. Artyści z różnych krajów świata tworzą tam wyroby sadowo-parkowe z wikliny, które naturalnie i niepowtarzalnie wpisane są w krajobrazy parków i stawów. To nie przypadek, że jedna z wykonanych przez nią rzeźb nazywa się «Oskrzydlenie». Właśnie ten stan charakteryzuje pani Annę we wszystkich wypadkach życiowych. Jak pisze Walentyna Sztyńko: «Jeśli dusza zapragnie wysokości, sznurami codzienności nie da się jej związać». Otóż w ten nowy rok życia Anna Popowa wchodzi z nowymi dziełami twórczymi.

Aleksander ARTUSZEWSKI