Artykuły
  • Register

P5218936

W dniach 21. – 22. maja w Równem miały miejsce Dni Europy. Impreza tego typu odbyła się po raz pierwszy w tym mieście.

Głównym celem było przybliżenie mieszkańcom Równego elementów kultury sąsiadów – szczególnie czeskiej i polskiej.

Pierwszego dnia, po integracyjnej paradzie w centrum miasta oraz występach tanecznych zespołów miejscowych i zaproszonych z Polski, odbyło się otwarte spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Łucku, Panem Tomaszem Janikiem oraz prezydentem Równego, Panem Wołodymyrem Chomko na temat zysków i strat Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz aspiracji i realnych możliwości wstąpienia Ukrainy w struktury UE.

Goście z Lublina wystąpili z prezentacją przedsięwzięć kulturalnych Lublin – europejska stolica kultury.

Równolegle miało miejsce Forum Wolontariatu z gośćmi z Równego – ze środowisk biznesowych, artystycznych i kościelnych zainteresowanych rozwojem wolontariatu w Równem. Z Polski przyjechała grupa wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Lublinie, by podzielić się swoim piętnastoletnim już doświadczeniem pracy charytatywnej wśród bezdomnych, dzieci z rodzin patologicznych, więźniów i osób przebywających w hospicjach i na oddziałach onkologicznych.

Drugiego dnia wieczorem Luczesk Band i gość specjalny z Polski Piotr Baron i Trio uraczyli publiczność dawką jazzu na najwyższym poziomie. Dniom Europy towarzyszył festiwal kulinarny kuchni europejskiej.

Patronat nad Dniami Europy objęli: Konsulat RP w Łucku, Urząd Miasta Równego oraz rówieńska organizacja charytatywna UNICORDIS.

jj


{gallery}26.05.2011/riwne{/gallery}