Artykuły
  • Register

DSCF3705Dobrą tradycją w partnerskich stosunkach między pedagogami Polski i Ukrainy stały się wyjazdy na naukowe konferencje praktyczne, na zaproszenie Polskiego Komitetu OMEP.

W październiku 2012 roku członkowie Wołyń-OMEP zwiedzili Kraków, Częstochowę i Zieloną Górę. Delegacja składała się z nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego im. Łesi Ukrainki, pracowników Zarządu Edukacji Łuckiej Rady Miejskiej, kierowników przedszkoli nr 9, 11, 31, pedagogów i psychologów miasta Łuck.

Wśród aktualnych problemów omawianych przez pedagogów obu krajów, była rola wychowania przedszkolnego w przygotowaniu dziecka do współczesnego życia.

Uniwersytet im. Łesi Ukrainki reprezentowały pani docent Katedry Psychologii Ogólnej i Socjalnej Innesa Filippowa i pani profesor tejże Katedry Iryna Tomaszewska. Referaty naukowe wykładowców ukraińskich dotyczyły problemów gospodarczej socjalizacji przedszkolaków, wartości rodziny ukraińskiej jako ważnych czynników skutecznej socjalizacji dziecka, samozarządzania pedagoga w działalności przedszkola, kształtowania dziecka we współczesnym świecie. Polscy koledzy zaprezentowali referaty o nowoczesnym modelu przedszkolnym w Unii Europejskiej i Polsce (dr Maria Królica), doświadczenie polskich pedagogów w zakresie daltońskiej edukacji w Polsce (Katarzyna Dryjas), a koledzy z Holandii, zwłaszcza prezydent Międzynarodowego Systemu Daltońskiego Roel Röhner i wiceprezydent Międzynarodowego Systemu Daltońskiego Paul Bruijn, opowiedzieli o koncepcji edukacji daltońskiej w szkołach i przedszkolach, zarówno we wspólnocie światowej, jak też w Holandii. Organizatorzy konferencji międzynarodowej w Zielonej Górze dr Mirosława Niczaj-Drag і i dr Aneta Soroka-Fedorczuk, przygotowały dla ukraińskich gości spotkanie z kółkiem naukowym studentów studiujących problemy skutecznej pracy ze współczesnymi rodzicami.

DSC 1448

Największe wrażenie na uczestnikach delegacji zrobiło spotkanie z przedszkolakami w zakładach integracyjnych, gdzie uczą się dzieci o różnym poziomie rozwoju psychicznego. Tutaj w dziecku kształtowane są: odpowiedzialność, samodyscyplina i samokontrola, z nim jest przeprowadzana dogoterapia, muzykoterapia, bajkoterapia. I wszystko to w jednej przestrzeni: dzieci są zaangażowane razem. Oprócz wychowawców w zakładzie pracują psycholodzy, logopedzi, asystenci wychowawców posiadający specjalne wykształcenie i odpowiednie umiejętności w pracy z takimi dziećmi. Przedszkole ma nowoczesny sprzęt: kolorowy, wygodny, zgodnie z wymaganiami szkoły Marii Montessori czy Daltona. Rząd wspiera system edukacji w zakresie finansowym o 60-70%. A rodzice zawsze mogą wybierać między zakładami publicznymi i prywatnymi.

Polscy pedagodzy, wspierani przez rząd finansowo, mają możliwość wyboru formy rozwoju zawodowego w każdym instytucie regionalnym swojego kraju czy w każdej instytucji edukacyjnej krajów Unii Europejskiej.

Oprócz uczestnictwa w konferencjach naukowych i zwiedzania zakładów edukacyjnych, udało się nam zwiedzić najsłynniejsze miejsca w Krakowie i Częstochowie – Kościół Mariacki, Wawel, Uniwersytet Jagielloński, Sukkienice i Muzeum Krakowa, a Jasna Góra i Skarbiec w Częstochowie zauroczyły swoją historią i wielkością.

Komitet Europejski OMEP zaprasza nas do popularyzacji i realizacji idei zrównoważonego rozwoju dziecka. Obecnie w specjalnych projektach Światowej Organizacji OMEP (centrum znajduje się w Szwecji) bierze udział 29 krajów świata. W lipcu bieżącego roku Wołyń-OMEP zostało dołączone do światowej rodziny OMEP i zaproszone do uczestnictwa w konferencji naukowo-praktycznej w Zagrzebiu (Chorwacja) w maju 2013 roku, gdzie będzie okazja podzielić się ukraińskim doświadczeniem członków organizacji i zapoznać się z doświadczeniem europejskim.

22 października 2012 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie polskiego i ukraińskiego komitetów OMEP, partnerzy podsumowali pracę w roku kalendarzowym oraz omówili bieżące problemy i wspólne przedsięwzięcia na następny, 2013 rok.

Inessa FILIPPOWA, zdjęcie autora