Artykuły
  • Register

340px-Volyn coat of arms.svg

30 lipca w ciągu kilku godzin w Łucku spadła ponad miesięczna norma deszczu. Ulewa sparaliżowała komunikację miejską, podtopiła budynki i piwnice. Wstępne szacunki strat to 4,5 mln hrywien.

  • W Łucku obecnie rzadziej wzywa się pogotowie. 10 lat temu liczba wezwań pogotowia wynosiła około 70 tys. w ciągu roku. Obecnie – 48-49 tys.

  • Tylko trzy z pięciu samochodowych przejść granicznych posiada sprzęt do wykrywania i pomiarów radioaktywności.

  • We wsi Switaź w rejonie szackim odbył się plener młodych wolontariuszy-ratowników z obwodu wołyńskiego, obwodu brzeskiego (Białoruś) oraz z województwa podlaskiego.

  • 10 tys. wiejskich dzieci musi dojeżdżać do szkoły. Obecnie pomaga im w tym 144 szkolnych autobusów. W nowym roku szkolnym dołączy do nich 10 nowych autobusów.

  • 2,5 mln hrywien zostaną wydane na restaurację i remont zabytków o znaczeniu narodowym, które są położone na Wołyniu.