Artykuły
  • Register

Drużyna piłkarska „Wołyń" i polski klub GKS Bogdanka S.A. podpisały umowę o współpracy.

 

 

30 listopada 2012 roku we Włodzimierzu Wołyńskim zostały pochowane ponownie szczątki ciał 382 Ukraińców, Polaków i Żydów, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej. Szczątki zostały znalezione przez archeologów podczas prac na terenie dawnego grodziska.

 

Łucka Rada Miejska podjęła decyzję o utworzeniu komunalnego przedsiębiorstwa „Łaska", które m.in. będzie dbało o bezdomne zwierzęta, będzie je łowić i sterylizować.

 

27 listopada 2012 roku w ramach projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943" odbyło się seminarium naukowe „Sposoby poszanowania historii. Wołyń 1943".

 

Międzynarodowe Drogowe Przejście Graniczne Zosin-Uściług zostanie poszerzone. Zostanie także powiększona liczba odpraw – do 7000 osób, 2700 samochodów osobowych i 278 ciężarówek w ciągu doby.

 

Deputowani Łuckiej Rady Miejskiej przegłosowali Program Rozwoju Konkurencyjnej Turystyki w mieście Łucku na lata 2013-2014.