Artykuły
  • Register

23

Rok 1956 to początek długiej polskiej drogi do odzyskania pełnej niepodległości, na której były takie daty zwrotne w polskiej historii jak 1968, 1970, 1976, 1980, 1981.

55 lat temu 28 czerwca 1956 roku w Polsce odbył się pierwszy masowy bunt społeczny przeciwko systemowi komunistycznemu. Obecnie jest on uznawany za pierwsze w historii PRL-u wystąpienie społeczeństwa przeciwko władzom komunistycznym.

Po śmierci Stalina w 1953, II Zjeździe PZPR w 1954 r., nagłej śmierci przewodniczącego PZPR Bolesława Bieruta w Polsce zapowiadały się zmiany polityczne i gospodarcze. Jednak nowe kierownictwo szybko zapomniało o swoich obietnicach. W tej sytuacji opinia publiczna domagała się odpowiedzi na pytanie, dlaczego, mimo ogromnych wysiłków i starań poziom życia nadal utrzymywał się na niskim poziomie.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu niezadowolenia w Poznaniu była nieprawidłowość w naliczaniu wynagrodzenia, nierealne wskaźniki wzrostu produkcji i wydajności oraz bardzo złe warunki pracy w zakładach. Apogeum niezadowolenia społecznego nastąpiło w zakładach Hipolit Cegielski Poznań (wówczas Zakłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina). Załoga Cegielskiego od 1954 r. zgłaszała niezadowolenie w sprawie pobieranego podatku od więcej zarabiających przodowników pracy, niskich płac, złych warunków pracy, niesprawiedliwego rozdziału mieszkań, ciągłych braków surowców. Do Warszawy wysyłano petycje, listy i delegacje, doszło nawet do uzgodnień z Ministerstwem Przemysłu Maszynowego i KC PZPR (zwłaszcza o podniesieniu płac i polepszeniu warunków pracy). Ale minister Przemysłu Maszynowego podczas masówki w Poznaniu wycofał się częściowo z uzgodnień z robotnikami. W tej sytuacji 28 czerwca doszło w Poznaniu do wystąpień robotniczych. Robotnicy rozpoczęli pochód, żądając wolności i chleba. Do nich dołączyli pracownicy innych fabryk. W manifestacji wzięło udział blisko 100 tysięcy osób.

Przeciw robotnikom zostało wysłane wojsko, łącznie 10 tysięcy żołnierzy, około 400 czołgów, blisko 30 transporterów opancerzonych. Liczby ofiar wśród ludności cywilnej nie podawano oficjalnie. Według wstępnych szacunków zginęło ok. 75 osób. Rannych zostało ok. 800 osób. Aresztowano blisko 700 najaktywniejszych demonstrantów. Wiele osób w czasie śledztwa torturowano.

Władze komunistyczne blokowały wszelkie informacje o krwawych wydarzeniach w Poznaniu. Legenda Poznańskiego Czerwca powstała na podstawie wspomnień i ustnych przekazów. Pamięć o tych wydarzeniach pielęgnowana była przez rodziny i kolegów ofiar. Przełom nastąpił z powstaniem w 1980 roku związku zawodowego “Solidarność”, jedną z pierwszych inicjatyw którego była budowa pomnika upamiętniającego wydarzenia Czerwca 1956 w Poznaniu.

Natalia DENYSIUK