Artykuły
  • Register

4 listopada bieżącego roku w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym odbyła się prezentacja wydania naukowego «Przeszłość i teraźniejszość Wołynia i Polesia: Łuck w historii Wołynia i Ukrainy». To już czwarty zbiór naukowy o historii Łucka przygotowany przez wołyńskich naukowców. Publikacja jest poświęcona 925. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Łucku.

Ponad rok temu w centrum obwodowym Wołynia odbyła się 35. Historyczno-Krajoznawcza Konferencja Międzynarodowa. Materiały, zgromadzone przez jej uczestników, weszły do prezentowanego zbioru. Przez cały czas po zakończeniu spotkania naukowców i archeologów redaktorzy edycji «Wołyńskie starożytności» przygotowywali książkę do druku. Tak więc na początku listopada, mimo braku finansowania, im udało się zaprezentować  swoje osiągnięcia. Jednak zostało wydrukowanych tylko trzydzieści egzemplarzy zbioru. Wartość jednego stanowi sto hrywien. W celu ułatwienia dostępu do materiałów naukowych książkę wydano również w formie elektronicznej, nagrano na płytach w stu egzemplarzach. Później, jak zauważyli wydawcy, te unikalne materiały można będzie zobaczyć na stronie internetowej wydawnictwa.

Dyrektor edycji «Wołyńskie starożytności» Oleksij Złatogorśkyj podczas prezentacji książki zauważył, że praca nad tym wydaniem była podobna do «budownictwa dość trudnej i skomplikowanej konstrukcji domu. W ciągu roku  ciągle telefonowali uczestnicy konferencji i badacze z pytaniem, kiedy ten zbiór się ukaże. Mimo braku finansowania, to wydanie stało się sprawą honoru. Oczywiście, musieliśmy zrezygnować z niektórych elementów» – opowiedział Oleksij Złatogorśkyj. Wyraził jednak przekonanie, że kolorowe ryciny, dokumenty i inne materiały można będzie lepiej obejrzeć w postaci elektronicznej zbioru.

Naukowa książka «Przeszłość i teraźniejszość Wołynia i Polesia: Łuck w historii Wołynia i Ukrainy» w sześciu rozdziałach przedstawia czytelnikom historyczne szczegóły Łucka od czasów starożytnych aż do dzisiaj. W szczególności, została opisana archeologia dawnego Łuczeska, jego starożytna historia, okres XIX-XX wieku i dziedzictwo kulturalne. Odrębne rozdziały są poświęcone genealogii łuckiej i tragedii w łuckim więzieniu. Jeśli chodzi o to ostatnie, to ukraińscy i polscy autorzy w swoich artykułach opowiedzieli o przeprowadzonych pracach ekshumacyjnych na tym terenie, przedstawili wspomnienia świadków oraz przeanalizowali historyczno-bibliograficzny aspekt tragedii itp.

Kierownik Działu Historii Starożytnej Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego Ołena Biriulina podczas prezentacji wspomniała kilka problemowych kwestii. Zwłaszcza poinformowała, że w centrum obwodowym brakuje centrum koordynacyjnego, które zajmowałoby się badaniem miasta. «Czego dzisiaj potrzebujemy? Atrakcyjności miasta! Przede wszystkim atrakcyjności turystycznej. Co dla tego w mieście się czyni? Moim zdaniem, bardzo mało» – zauważyła pani etnograf. Po tym dodała, że dla bardzo bogatej historii miasta to jest za mało – tylko cztery wydania naukowe. «Masa krytyczna takich zbiorów powinna stać się podstawą wiedzy zwykłych mieszkańców Łucka oraz wejść do różnych przewodników turystycznych» – powiedziała Ołena Biriulina.

Mimo licznych trudności, Krajoznawcy, wydawcy i historycy spodziewają się, że zbiór naukowy «Przeszłość i teraźniejszość Wołynia i Polesia: Łuck w historii Wołynia i Ukrainy» stanie się bodźcem i natchnie do pracy nad następną książką. W 2012 roku na Wołyniu zaplanowano trzy konferencje naukowo-krajoznawcze. Być może, po ich zakończeniu na półkach bibliotek pojawi się nowe wydanie naukowe, które jeszcze głębiej i pełniej ujawni Wołyniakom i Ukraińcom historię ojczystej ziemi.

Oksana CYMBALUK