Artykuły
  • Register

Chcemy z radością poinformować, że dnia 12 grudnia Wydawnictwo Liturgiczne przy Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy «Luceoria books» otrzymało pierwsze gotowe egzemplarze Mszału Rzymskiego w języku ukraińskim.

Jak można zrozumieć z nazwy, to właśnie nasze łuckie wydawnictwo wykonało tę ważną dla Kościoła pracę. Chociaż nasza diecezja jest najmniejszą na Ukrainie, to śmiało można powiedzieć, że jest wielka duchowo.

Mszał to główna księga liturgiczna Kościoła Katolickiego. Cerkiew Prawosławna ma swój analog – Służebnik, chociaż są pewne różnice. Służebnik zawiera trzy liturgie: Liturgia św. Bazylego Wielkiego, Liturgia św. Jana Złotoustego oraz Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów, modlitwy kapłańskie i diakońskie, kalendarz cerkiewny i śpiewy liturgiczne. Z kolei Mszał w Kościele Katolickim z powodu różnic w tradycjach jest znacznie większy, ponieważ oprócz Mszy Świętej, są w nim podane modlitwy na każdy dzień roku liturgicznego, aby uczcić Święta Pana Boga i Świętych, Msze wspólne i obrzędowe, pieśni i modlitwy oraz kalendarz kościelny.

Sobór watykański II (lata 1962 - 1965) w apostolskiej Konstytucji Sacrosanctum Concilium, pozwolił posługiwać się w liturgiach językami narodowościowymi. Przed tym, msze prowadzono wyłącznie w języku łacińskim. Cały świat katolicki z radością i entuzjazmem przyjął tę wiadomość, więc wkrótce katolicy różnych krajów, mogli modlić się podczas mszy w języku ojczystym. W Związku Radzieckim sytuacja była inna: władze zakazywały wykorzystanie narodowych języków, więc katolicy Ukrainy w swoich nabożeństwach, jako liturgiczny wykorzystywali język polski. Właśnie stąd wzięło swój początek błędne twierdzenie, które jeszcze dotychczas istnieje w społeczeństwie, a mianowicie: Kościół Katolicki – Kościół Polski. Dzięki językowi polskiemu, który był bardzo bliski dla Ukraińców, nasz Kościół miał możliwość mniej więcej normalnie rozwijać się, duża zasługa w tym była również i kapłanów-Polaków.

2012-12-14-00.55

Ale czasy się zmieniły. Wreszcie Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie, otrzymał możliwość posługiwania się językiem ojczystym. Prace nad tłumaczeniem głównych części Mszy na język ukraiński, były rozpoczęte jeszcze na początku lat 90-ch XX wieku, przez biskupa-pomocnika lwowskiego Marcjana Trofymiaka oraz ks. Kazimierza Galimurkę. Wskutek tego, w roku 1996 w m. Kamieńcu Podolskim, została wydana książka «Ordo Missae» («Msza Święta»). To było tymczasowe rozwiązanie problemu – w książce znajdowały się tylko główne modlitwy, ale na ten moment był to naprawdę przełom.

Praca nad pełnym tłumaczeniem Mszału, rozpoczęła się w roku 1998. Jednak Opatrzność Boża zadysponowała tak, że na szczęście nie zdążyliśmy go wydać, ponieważ Stolica Apostolska wydała nowe, III wydanie Mszału, które stało się obowiązkowym dla całego naszego Kościoła. Więc faktycznie tłumaczenie trzeba było robić na nowo.

Główną pracę nad tłumaczeniem, napisaniem nut i przygotowaniem do druku, wykonało wydawnictwo «Luceoria books» w Łucku. W roku 2005 została wydana skrócona wersja Mszału, a w 2012 r., dzięki ciężkiej pracy kierownika Komisji Liturgicznej i bezpośredniego kierownika wydawnictwa biskupa Marcjana Trofymiaka, a także pracowników Anatolija Olicha i Wiaczesława Krysztala, ta praca wreszcie została ukończona. Nieocenioną pomoc przy pracy nad Mszałem, wnieśli o. Konstanty Morozow OFMCap, obecny proboszcz parafii Matki Boskiej Anielskiej w Winnicy oraz o. Jacek Pyl ОМІ, teraz już biskup-pomocnik odesko-symferopolski.

IMG 0370

Mszał wydrukowano już w całości, ale zszywanie będzie trwało jeszcze przez jakiś czas, ponieważ jest to praca ręczna. Mszał wygląda bardzo elegancko: książka jest oprawiona w skórę ze złotym tłoczeniem, znakomity jakościowo papier, w środku – kopie rycin z XIX wieku. Księga zawiera 1480 stron, a jej grubość wynosi 12 cm.

Pierwsze Mszały otrzymają wszystkie katedry Ukrainy i już na Święto Bożego Narodzenia, Msze Święte będą odprawiane z nowego Mszału.

Anatolij OLICH