Artykuły
  • Register

10 listopada 2011 w Kowlu, w ramach Międzynarodowej Konferencji „Ukraińsko-polska współpraca w kierunku rozwoju gospodarczego rejonów Wołynia”, została podpisana deklaracja o utworzeniu Platformy Współpracy Przygranicznych Rejonów Wołynia. Zjednoczyły się wokół niej trzy rejony – kowelski, turijski i szacki.

Razem można więcej – tak krótko należy ująć ideę zjednoczenia. Odrębne rejony nie są dostatecznie mocnymi partnerami dla wykonania zadań, które potrzebują znacznych środków finansowych, zaangażowania fachowców i ekspertów. Platforma Współpracy ma na celu wzmocnienie pozycji przygranicznych terenów Ukrainy z Polską, utworzenie szeregu wspólnych projektów i aplikowanie o zewnętrzne źródła finansowania. Wspólna praca pomoże przygotować miejscową kadrę do współpracy międzynarodowej z krajami członkowskimi UE.

Inicjatywa utworzenia Platformy Współpracy Przygranicznych Rejonów Wołynia zapoczątkowana przez Komitet gospodarki komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie wspólnie z Wołyńską Agencją ds. Inwestycji. Polska ma doświadczenie w konsolidacji działania samorządów w celu rozwoju gospodarczego pewnego terenu. Dobrym tego przykładem jest Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (www.aglomeracja.holdikom.com.pl), która zjednoczyła 22 samorządy.

Osiągnięcia i wyniki działalności tego policentrycznego zjednoczenia w Polsce zaprezentował podczas konferencji Zenon Kiczka – Przewodniczący Komitetu gospodarki komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Obecnie w trakcie realizacji w Aglomeracji są 3 projekty z budżetem ponad 1,4 mln euro.

Podczas konferencji zostały omówione operacyjne kierunki współpracy rejonów oraz Komitetu gospodarki komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej: gospodarka odpadami, mieszkaniowa, ogrzewanie mieszkań, komunikacja. Stanowisko takie zaprezentował Mychajło Tychoniuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Wołyńskiej Agencji ds. Inwestycji.

Kluczowym momentem konferencji było podpisanie listów zamierzeń w sprawie utworzenia partnerskiej Platformy Współpracy trzech przygranicznych rejonów. Listy zostały podpisane przez przewodniczącego Kowelskiej Administracji Rejonowej Iwana Smiticha,  przewodniczącego Szackiej Administracji Rejonowej Ołeksandra Najdę oraz  przewodniczącego Turijskiej Administracji Rejonowej Ołeksandra Dyszluka. Oprócz tego podczas konferencji zostały podpisane listy zamierzeń o współpracy w zakresie rozwoju gospodarki, gospodarki lokalnej i zasobów ludzkich pomiędzy trzema przygranicznymi rejonami oraz Komitetem gospodarki komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Po uroczystym podpisaniu dokumentów do uczestników konferencji przemówił Konsul Generalny RP w Łucku Marek Martinek, który życzył owocnej współpracy i pozytywnych skutków tego międzynarodowego współdziałania.

Organizatorami konferencji były: Kowelska Administracja Rejonowa, Wołyńska Agencja ds. Inwestycji oraz Komitet gospodarki komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

 

Natalia OKSENIUK, Wołyńska Agencja ds. Inwestycji