Artykuły
  • Register

Już po raz czwarty w Woli Uhruskiej, niedużym polskim miasteczku niedaleko granicy z Ukrainą odbyło się sympozjum «Wołyń – Podlasie: religia, kultura, historia, język». Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w lokalnym kościele parafialnym, której przewodniczył biskup Markjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej. W ramach uroczystości obchodzono również 25. rocznicę powstania parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Ducha Świętego w Woli Uhruskiej.

Przez dwa dni swoje referaty wygłaszali naukowcy, duchowieństwo, działacze kultury, wskutek czego powstała ważna dyskusja. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego z Lublina i Włodawy, pan Sergij Dyryza z Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, naukowcy z Wołynia i lubelszczyzny. Przed rozpoczęciem omówienia problemów naukowych i kulturalnych wystąpili młodzi artyści z Woli Uhruskiej i Lubomla.

Na sympozjum omówiono wiele kwestii dotyczących stosunków polsko-ukraińskich na różnych płaszczyznach. Organizator przedsięwzięcia, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie profesor Feliks Czyżewski zauważył, że Polska jest zobowiązana do zacieśniania współpracy ze Wschodem, a granice powinny zostać usunięte. O możliwościach współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i ukraińskimi opowiedział dyrektor Centrum «UCRAINICUM» KUL, profesor Włodzimierz Osadczy.

Podobne uroczystości w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy będą kontynuowane, ponieważ władze lokalne Woli Uhruskiej aktywnie współpracują z przedstawicielami wołyńskich miast Szack i Luboml.

 

MW