Artykuły
  • Register

043_golod_by_lotr

Pochód ku pamięci ofiar, złożenie kwiatów pod pomnikiem Chrześcijańskiemu Miłosierdziu Wołynian, modlitwa, chwila ciszy, akcja „Zapal świecę” - tak łucczanie uczcili pamięć ofiar Wielkiego Głodu.

26 listopada Wołyń dołączył się do obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych. Uczestnicy pochodu przeszli od Placu Teatralnego do Placu Zamkowego. Na Placu Zamkowym arcybiskup Łucki i Wołyński Mychaił odprawił mszę św. w intencji ofiar. Z krótkim przemówieniem do zgromadzonych zwrócił się przewodniczący Łuckiej Rady Miejskiej Mykoła Romaniuk. Po chwili ciszy łucczanie wystawili na placu znicze w postaci symbolicznego krzyża.

072_golod_by_lotr

Akcja nie była przedsięwzięciem politycznym, w czasie pochodu nie było widać żadnej flagi jakiejkolwiek partii politycznej, nie przemawiali też politycy. We wspólnym pochodzie uczestniczyli mieszkańcy miasta, przedstawiciele kościołów prawosławnego oraz katolickiego, władz miejscowych i mniejszości narodowych, którzy mieszkają w Łucku.

 

MW