Artykuły
  • Register

Riwne JPII 1W Rówieńskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym odbył się okrągły stół pt. „Śladami świętych XX wieku”. Uczestnicy spotkania dzielili się wspomnieniami o Janie Pawle II.

Wśród obecnych, a w tym majowym dniu było ich niemało, znalazły się osoby, które bezpośrednio spotkały się z Janem Pawłem II. To m.in. proboszcz Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem ks. Władysław Czajka i proboszcz kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Mary Panny w Ostrogu ks. Witold Józef Kowalów. Podzielili się oni swoimi wspomnieniami. Ks. Witold był obecny na kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, która odbyła się 27 kwietnia b.r. w Watykanie.

– Jan Paweł II zawsze szedł w świat, a w tym dniu Wszechświat przyszedł do niego – powiedział ks. Witold Józef Kowalów, opowiadając o kanonizacji.

O życiu Karola Wojtyły opowiadała profesor Akademii Ostrogskiej Jadwiga Pasicznyk. Uczniowie Rówieńskiego Gimnazjum Humanistycznego recytowali wiersze Jana Pawła II, po polsku i po ukraińsku. Głos zabrał również Władysław Bagińskie, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem. Ciekawą opowieścią podzielił się Czesław Chytry, członek Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy oraz Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy. Opowiedział m.in. o swoim spotkaniu z Janem Pawłem II, które odbyło się pod koniec minionego stulecia w Polsce. Wspominał także o wizycie papieża na Ukrainie. Czesław Chytry był wówczas uczestnikiem chóru, który śpiewał dla Jana Pawła II.

Podczas spotkania pokazywano slajdy o życiu Karola Wojtyły. Pod koniec czytano wiersze rówieńskiej poetki Oksany Cymbaluk, napisane z okazji wizyty Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku.

Jarosław KOWALCZUK