Artykuły
  • Register

foto20

Urzędników nauczą walczyć z handlem ludźmi

Na Wołyniu problem handlu ludźmi będzie rozwiązywany poprzez szkolenie urzędników w rozpoznaniu ofiar tego przestępstwa. W tym roku Komitet Rady Europy sprawdzi również, jak Ukraina przeciwdziała współczesnemu niewolnictwu. Wołyńskie organizacje pozarządowe jednocześnie przeprowadzą niezależny monitoring w regionie.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi jest priorytetowym zadaniem w czasie prezydencji Ukrainy w OBWE w 2013 roku i jest częścią innych zobowiązań międzynarodowych, które stoją przed państwem.

W grudniu 2012 roku organizacja pozarządowa «Wołyńskie Perspektywy», która zajmuje się problemem handlu ludźmi, zawarła umowę z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji w ramach realizacji projektu «Wspólnym wysiłkiem władz i społeczności – przeciw handlowi ludźmi».

- Projekt zakłada podniesienie poziomu znajomości samorządów i deputowanych do rad lokalnych w zakresie skutecznej polityki w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – opowiedziała Nina Parchomiuk, prezes organizacji pozarządowej «Wołyńskie Perspektywy». – W ramach projektu przeprowadzimy prace prewencyjne, a co najważniejsze, nauczymy się identyfikować ofiary handlu ludźmi i kierować je do tych organizacji, instytucji, osób, które okażą im pomoc.

Projekt będzie realizowany we współpracy z władzami państwowymi i samorządem lokalnym. W każdym rejonie i w czterech miastach obwodu wołyńskiego, zostaną przeprowadzone szkolenia dla 15 osób z różnych instytucji i organizacji. Do realizacji programu wspólnym wysiłkiem przyczynią się Wołyńskie Centrum Obwodowe Służb Społecznych ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, Dział Walki z Handlem Ludźmi i Przestępstwami Przeciw Moralności w Dochodzeniu Karnym Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Obwodzie Wołyńskim i Zarząd ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Pełnomocnik w szczególnie ważnych sprawach Działu Walki z Handlem Ludzi i Przestępstwami Przeciw Moralności w Dochodzeniu Karnym Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Obwodzie Wołyńskim Wiktor Krawczuk opowiedział, że dla regionu przygranicznego problem handlu ludźmi jest pilny, ponieważ Wołyń zajmuje pierwsze miejsce w rankingu współczesnego niewolnictwa.

- Ludzie jadą za granicę w poszukiwaniu pracy. I często nasi obywatele stają się ofiarami handlowców ludźmi – powiedział Wiktor Krawczuk. – To przestępstwo ma charakter kryminalny i coraz bardziej nabywa wymiaru transnarodowego. Coraz częściej spotykane są przypadki, kiedy ludźmi handlują zarówno obywatele ukraińscy, jak też obywatele innych krajów. Obecnie w sądzie jest sprawa kryminalna o wewnętrznym handlu ludźmi, który miał miejsce na terenie obwodu wołyńskiego. Dlatego szkolenie urzędników dotyczące znalezienia ofiar handlu ludźmi, kierowanie ich dla rehabilitacji, jest dzisiaj bardzo ważnym zadaniem.

Nina Parchomiuk powiedziała, że identyfikacja ofiar współczesnego niewolnictwa umożliwia ofiarom uzyskanie pomocy finansowej od państwa, wsparcie psychologiczne, badania lekarskie i leczenie. Na Wołyniu działa Centrum Pomocy Społecznej i Psychologicznej, gdzie ofiary mogą uzyskać pomoc. Ponadto, wprowadzany jest program reintegracji, w ramach którego człowiek znajduje się pod opieką pracownika socjalnego w ciągu roku lub kilku lat.

Również w czasie realizacji projektu «Wspólnym wysiłkiem władz i społeczności – przeciw handlowi ludźmi» organizacja pozarządowa «Wołyńskie Perspektywy», będąc członkiem Ogólnoukraińskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, na poziomie lokalnym przeprowadzi monitoring wykonania Konwencji Rady Europy o Przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi, która została podpisana 16 maja 2005 roku w Warszawie. Ukraina podpisała Konwencję w 2005 roku, ale ratyfikowała dopiero w 2010 roku. Weszła ona w życie dopiero 1 marca 2011 roku.

- Konwencja to pierwsza europejska umowa międzynarodowa w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi i jedyny dokument międzynarodowy, broniący praw ofiar tego przestępstwa. Obecnie Konwencja została ratyfikowana przez 26 krajów Rady Europy. Inne 17 krajów tylko podpisały ją, ale dotychczas nie ratyfikowały - opowiedział Wiktor Walczuk, ekspert Ogólnoukraińskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych na rzecz Zwalczania Handlu Ludźmi na Ukrainie. Po podpisaniu Konwencji Rady Europy na rzecz Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, zaczął działać Komitet GRETA – regionalny mechanizm monitoringu wykonywania przez kraje postanowień Konwencji. GRETA składa się z 15 niezależnych ekspertów z różnych dziedzin. Oni są wybierani na 4 lata z możliwością jednorazowego przedłużenia pełnomocnictwa. Od Ukrainy do grupy ekspertów wybrano Katerynę Łewczenko.

Wiktor Walczuk dodał, że w tym roku jest zaplanowany monitoring Ukrainy – strony wykonującej postanowienia tej Konwencji. Praca Komitetu GRETA w dziedzinie monitoringu, zaczyna się od ankietowania przedstawicieli rządów krajów, w celu gromadzenia informacji na temat działań podjętych w celu wdrożenia Konwencji.

- Monitoring składa się z dwóch części – pierwsza, kiedy Komitet wysyła kwestionariusz i drugi etap – bezpośrednia wizyta ekspertów do kraju – powiedział ekspert Ogólnoukraińskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych. – Kwestionariusz składa się z trzech części i 55 pytań, na które rząd ma dać odpowiedzi. W związku z tym, że obecnie jest realizowany projekt «Wspólnym wysiłkiem władz i społeczności – przeciw handlowi ludźmi», będą monitorowane również organizacje pozarządowe, które złożą alternatywne sprawozdania.

W 2012 roku został przyjęty Rządowy Program Społeczny Walki z Handlem Ludźmi do 2015 roku. W związku z tym, w obwodzie wołyńskim na razie zatwierdzono projekt rozporządzenia szefa Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, który dotyczy opracowania regionalnego programu. Wynikiem realizacji projektu «Wspólnym wysiłkiem władz i społeczności – przeciw handlowi ludźmi» powinien się stać program lokalny i działania na rzecz zwalczania handlu ludźmi na Wołyniu, a zatem powinno zwiększyć się finansowanie w celu rozwiązania tego problemu.

Tetiana ZUBRYK

 

P.S.: «Monitor Wołyński» wprowadza stałą rubrykę poświęconą kwestii migracji i jej skutków – handlu ludźmi, seksualnego niewolnictwa i wyzysku w pracy.

W rubryce będą publikowane wywiady, artykuły i materiały«na żywo», czyli opowieści ludzi, którzy stali się ofiarami handlu ludźmi.

Jeśli posiadacie Państwo jakieś ważne informacje lub opowieści, prosimy wysyłać pod adres elektroniczny redakcji: info@monitor-press.com">info@monitor-press.com