Artykuły
  • Register

14Uroczystym koncertem w Pałacu Kultury w Łucku została uczczona 150 rocznica Powstania Styczniowego.

Najpierw Jadwiga Demczuk nakreśliła rys historyczny powstania, przedstawiła mężną postawę powstańców z 1863 roku, wobec miażdżącej przewagi Rosjan oraz wagę pamięci dla tożsamości narodowej. Mimo, iż od tamtych wydarzeń minęło już 150 lat, to nikt nie ma wątpliwości, że należy poprzez pamięć, docenić wysiłek i poświęcenie naszych przodków. Nie byłaby możliwa w dzisiejszych czasach żadna wolność, gdyby nie krew i poświęcenie poprzednich pokoleń, którym należy się cześć i chwała.

W wyobraźni zbiorowej Polaków na czoło wysuwają się wręcz legendarne postacie Romualda Traugutta i ks. Stanisława Brzóski. Pierwszy z nich zginął na stokach warszawskiej Cytadeli 5 sierpnia 1864, na oczach 30-tysięcznego, rozmodlonego i płaczącego tłumu, drugiego Rosjanie powiesili w publicznej egzekucji na rynku w Sokołowie Podlaskim. We wsi Krasnodęby-Sypytki, w miejscu aresztowania księdza Stanisława Brzóski, wzniesiono kamienny pomnik z napisem: Gdy pamięć ludzka gaśnie, mówią kamienie. Tu ukrywał się i został aresztowany gen. ks. Stanisław Brzóska - ostatni Komendant Powstania 1863 na Podlasiu oraz jego adiutant Franciszek Wilczyński. Wielka chwała bohaterom…

13

Następnie wystąpili goście z Lublina – chór Jubileum, który działa przy kościele Ojców Pallotynów. Chór zaśpiewał m.in. „Gaude Mater Polonia”, „Święty Boże” i „Mury”. Widzowie mogli podziwiać piękny śpiew solistów: Iwony Gostkowskiej i Krzysztofa Gąsiora. Chórem dyrygował Tomasz Orkiszewski.

Potem wystapił zespół „Życzenie”, który zaśpiewał pieśni legionowe. Polskie pieśni zaśpiewał również chór „Wołyń” pod kierownictwem Antoniny Antonowej. Na koniec koncertu zaśpiewały i zatańczyły „Wołyńskie Słowiki”.

Uroczystość zorganizowały Towarzystwa Lekarzy Polskich, Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe”, Nauczycieli Języka Polskiego oraz Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki.

Wiesław PISARSKI i Jadwiga DEMCZUK