Artykuły
  • Register

Już w obecnym roku, po Łucku, będzie jeździło 11 polskich trolejbusów.

Na początku czerwca delegacja Łuckiej Rady Miejskiej na zaproszenie Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka wzięła udział w imprezie «Noc Kultury». Wśród osób delegowanych był burmistrz Łucka Mykoła Romaniuk, wiceburmistrz Wasyl Bajcym i Szef Zarządu Kultury Łuckiej Rady Miejskiej Tetiana Hnatiw. Nawiasem mówiąc, była to pierwsza wizyta Mykoły Romaniuka jako burmistrza do miasta siostrzanego.

– W przededniu festiwalu mieliśmy bardzo konstruktywną rozmowę z Prezydentem Lublina. Omówiono kierunki współpracy w dziedzinie kształcenia, gospodarki komunalnej, komunikacji itp. Mamy inicjatywy i przedsięwzięcia, które dzisiaj jesteśmy gotowi wspólnie realizować – opowiedział w komentarzu dla «Monitora Wołyńskiego» Wasyl Bajcym.

Pan Bajcym zauważył, że nie tak dawno w Lublinie została przeprowadzona reforma komunikacji, dzięki grantom, uzyskanym z Unii Europejskiej. Na przystankach i w trolejbusach zamontowano monitory, przy pomocy których można uzyskać niezbędne informacje na temat ruchu pojazdów, wprowadzono bilety elektroniczne w dziesięciu językach oraz całkowicie zmieniono park trolejbusowy.

– Te trolejbusy, które jeszcze wczoraj jeździły po Lublinie, zostaną przekazane do Łucka jako prezent, ponieważ płacimy za nie tylko symbolicznie – dodaje Wasyl Bajcym. – Dużą sumę musimy wydać na przewóz i spłacenie cła, ale mamy sponsorów. Dzięki temu w Łucku będzie więcej ekologicznych pojazdów.

Ania TET