Artykuły
  • Register

Priorytety polskiej polityki zagranicznej są niezmienne

Unia Europejska i NATO nadal pozostają priorytetami polskiej polityki zagranicznej. Nie mniej ważną będzie Azja Wschodnia – w rządzie odbyła się dyskusja odnośnie celów polityki zagranicznej. Według ekspertów, Polska nie jest mocarstwem, dlatego cele polityki zagranicznej koniecznie muszą być ograniczone określonym regionem i Unią Europejską.

Jednym z najważniejszych kierunków polityki zagranicznej Polski, są dobre stosunki z sąsiadami wschodnimi. Podstawowe zasady polityki zagranicznej Polski zostały opisane w dokumencie rządowym w marcu ubiegłego roku.

www.polradio.pl, 24 stycznia 2013 roku


«Współpraca między marynarkami Ukrainy i USA jest dwukierunkową drogą» – dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmirał Jurij Ilin

"Dwustronna współpraca między Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Ukrainy, a Marynarką Wojenną USA, która trwa już prawie 15 lat, osiągnęła pewne praktyczne skutki, floty wniosły dość znaczny wspólny wkład w sprawę umocnienia pokoju i bezpieczeństwa"- na ten temat wypowiedzieli się 21 stycznia 2013 roku, dowódca Marynarki Sił Zbrojnych Ukrainy wiceadmirał Jurij Ilin i attaché Ambasady USA na Ukrainie ds. obrony, pułkownik Joseph Hickox, podczas oficjalnego spotkania w Sewastopolu.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele dowództwa Marynarki Sił Zbrojnych Ukrainy i Ambasady USA na Ukrainie.

«Ukraińscy marynarze wojskowi nawiązali przyjaźń z amerykańskimi kolegami, a dzisiejsze spotkanie widzę jako kolejny krok w podniesieniu skuteczności dwustronnej współpracy» - podkreślił dowódca Marynarki Sił Zbrojnych Ukrainy wiceadmirał Jurij Ilin.

Natomiast attaché Ambasady USA na Ukrainie ds. obrony, pułkownik Joseph Hickox powiedział, że amerykańsko-ukraińskie ćwiczenia wojskowe "Sea Breeze", które odbywają się od wielu lat i mają cele pokojowe, są wzorem praktycznego wymiaru dwustronnej współpracy.

www.ea-ua.info, 24 stycznia 2013 roku


Ukraina wprowadzi pewne zmiany regulacyjne w dziedzinie współpracy z NATO

Trwają przygotowania do wydania trzech dekretów Prezydenta Ukrainy, w których zostaną wprowadzone pewne zmiany regulacyjne w dziedzinie praktycznej współpracy z NATO.

Taką informację przekazał dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Rozbrojenia MSZ Ukrainy Oleksandr Aleksandrowicz, po posiedzeniu Komitetu ds. Polityki i Partnerstwa Ukraina – NATO, które odbyło się w Brukseli.

«Poinformowałem NATO o przygotowaniu trzech dekretów Prezydenta Ukrainy, dotyczących współpracy Ukrainy z Sojuszem» - oznajmił dyplomata.

Według niego, pierwszy dekret będzie podstawowy – zostanie w nim określona struktura rocznych krajowych programów oraz procedura ich zatwierdzenia, zastąpi on dokument z 2009 roku.

«Drugi dekret będzie dotyczył naszej wewnętrznej Komisji Międzyresortowej ds. Partnerstwa z NATO. Zmiany przewidują, że stanowiska koordynatorów krajowych i skład komisji, będą zatwierdzone nie według nazwisk, a według stanowisk» - wyjaśnił Aleksandrowicz.

W trzecim dekrecie Prezydent zatwierdzi Roczny Program Krajowy Współpracy Ukraina – NATO na 2013 rok.

«Ukrinform», 22 stycznia 2013 roku


Ambasador USA: «System PRO w Polsce wejdzie w życie w 2018 roku»

Projekt przewidujący lokalizację w Polsce w 2018 roku elementów amerykańskiego systemu PRO, rozwija się bez przeszkód. Powiedział o tym w specjalnym wywiadzie, udzielonym podczas audycji Radia Polskiego, Stephen Mull, który został mianowany Ambasadorem USA w Warszawie.

Dyplomata oznajmił, że sprawa budowy tak zwanej «tarczy przeciwrakietowej» przebiega zgodnie z planem. Stephen Mull przypomniał, że administracja Baracka Obamy planuje wybudować system w kilku miejscach, w tym też w miejscowości Redzikowo na północy Polski.

Dwa tygodnie temu do Redzikowa przybyła grupa inspektorów wojska amerykańskiego. Myślę, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Jestem absolutnie przekonany, że w 2018 roku system PRO w Polsce już zostanie wprowadzony – powiedział Ambasador.

Stephen Mull również wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie, Polacy nie będą potrzebowali wiz do USA. Dyplomata przypomniał, że w Kongresie Amerykańskim trwają prace w kierunku, aby Polska weszła do grupy krajów o ruchu bezwizowym. Według Ambasadora, obecnie około 90% Polaków składających wnioski o wizy do USA, uzyskuje pozytywną odpowiedź.

www.polradio.pl, 17 stycznia 2013 roku


Zbliżają się zmiany w Wojsku Polskim

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej podkreślił, że zmiany pomogą unowocześnić Wojsko Polskie.

Po sprawdzeniu stanu bezpieczeństwa narodowego, w Wojsku Polskim odbędą się zmiany. Sprawdzeniem, które niedawno się skończyło, zajmowało się ponad 200 ekspertów. W ich raporcie podano wnioski i zalecenia, które w większości nie dotyczą spraw wojskowych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej oznajmił, że wynikiem pracy ekspertów stanie się tak zwana biała księga – dokument, który będzie służyć jako upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Następnym krokiem będzie opracowanie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego.

Rząd powinien w pierwszym półroczu 2013 roku opracować projekt, na podstawie którego Prezydent ogłosi nowy dokument – Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie ważnym jest dokument z 2007 roku. 6 lat – jest to odpowiedni okres na odnowienie dokumentów państwowych – powiedział generał Stanisław Koziej.

Planowana jest również zmiana systemu dowództwa. Zostaną stworzone dwa strategiczne dowództwa: generalne – będzie dowodzić wojskiem na co dzień, oraz operacyjne – będzie odpowiedzialne za misje pokojowe, a w czasie wojny dowodzić całością Sił Zbrojnych.

www.uanato.info, 21 stycznia 2013 roku


Ukraina jest gotowa do wysłania «Hetmana Sahajdacznego» do walki z piratami

Ukraina potwierdza gotowość wysłania fregaty «Hetman Sahajdaczny» do udziału w antypirackiej operacji Unii Europejskiej «ATALANTA».

Taką wiadomość przekazał w Brukseli szef Sztabu Generalnego - dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał-pułkownik Wołodymyr Zamana, informuje służba prasowa Ministerstwa Obrony.

«Ukraina jest gotowa do wysłania fregaty «Hetman Sahajdaczny» z helikopterem i ekipą nadzorczą na pokładzie do udziału w antypirackiej operacji UE «ATALANTA» po wykonaniu zadań w operacji «Ocean Shield» pod koniec 2013 roku» - powiedział Zamana.

Według niego, trwają jeszcze prace z przygotowania załogi i statku do udziału w operacji, wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych tworzy się odpowiednia umowa techniczna.

W ramach wizyty generał-pułkownik Zamana, spotkał się z niedawno mianowanym na przewodniczącego Komitetu Wojskowego UE generałem Sił Powietrznych Francji Patrickiem de Rozierem, który wyraził zadowolenie z szybkiej rotacji sił i środków Wojska Ukraińskiego w składzie unijnej grupy bojowej «Helbrok» (Grecja, Bułgaria, Rumunia, Cypr).

«Ukrinform», 17 stycznia 2013 roku