Artykuły
  • Register

img 6720W maju zbiegają się rocznice ważnych polskich świąt narodowych. Początek maja współcześnie żyjącym Polakom, kojarzy się przede wszystkim z długim wypoczynkiem. Skąd taki „przywilej" w polskim państwie?

Warto przypomnieć i uświadomić sobie, że jest to związane właśnie z naszą historią i to niejednokrotnie, zbroczoną krwią naszych przodków.

1 maja (data upamiętniająca strajk robotników w Chicago w 1886 r.) - Święto Pracy, wrył się w pamięć Polaków jako jedno z ważniejszych i obowiązkowych świąt państwowych. W latach 1945-1989 był dniem wykorzystywanym przez władze komunistyczne do manifestacji swojej siły politycznej. Przyozdabiano szkoły i instytucje państwowe „gołąbkami pokoju", flagami czerwonymi i biało-czerwonymi, organizowano pochody i maszerowano przed trybunami, na których stali sekretarze PZPR i działacze partyjni. Po upadku socjalizmu święto straciło na znaczeniu. Do chwili obecnej odbywają się jednak manifestacje różnych ugrupowań lewicowych.

Świętom majowym zawsze towarzyszyła polska flaga. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Jest to święto stosunkowo młode. Zostało ustanowione decyzją Sejmu w 2004 roku „z dwóch powodów historycznych: 2 maja 1945 o godzinie 6 rano, zdobywający Berlin żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli biało-czerwony sztandar na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. W czasach PRL, 2 maja nakazywano zdejmowanie flag narodowych, aby nie wisiały w czasie nie uznawanego przez komunistyczne władze – Święta Konstytucji 3 Maja."

Jednocześnie w tym dniu (od 2001 roku) obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Senatu RP „w dowód uznania dla Polonii i Polaków za ich dorobek i wkład w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w celu potwierdzenia więzi z ojczyzną i jedności wszystkich Polaków na świecie". Szacuje się, że w różnych zakątkach świata, żyje ponad dwadzieścia milionów naszych Rodaków.

Te dni w naturalny sposób wiążą się z uroczystościami z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Od początku istniało ono w świadomości Polaków. Ponownie zaczęliśmy je obchodzić – uroczyście i oficjalnie – od 1990 roku.

3 maja w Polsce to również manifestacja miłości do Matki Bożej Królowej Polski. W tym roku mija 50 rocznica ogłoszenia przez papieża Najświętszej Maryi Panny – główną patronką Polski.

Maj jest ważnym miesiącem dla Polaków, ze względu na osobę Jana Pawła II. W pamięci naszej tkwią daty: 18 maja 1920 roku urodził się przyszły Papież Polak, 13 maja 1981 r. został postrzelony na placu Św. Piotra w Rzymie przez tureckiego zamachowca, a 1 maja 2011 roku nastąpiła jego beatyfikacja.

Należy jeszcze przypomnieć jedną z najbardziej krwawych i zaciętych walk (kampania włoska) w czasie drugiej wojny światowej. To w dniach 17/18 maja w 1944 roku w bitwie pod Monte Cassino, dzięki bohaterskiej postawie Polaków, została otwarta aliantom droga do Rzymu. Na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino spoczywa ponad 1000 żołnierzy wszystkich narodowości.

Maj obfitował w różne wydarzenia historyczne. Należałoby wspomnieć jeszcze i o zamachu majowym z 12 maja 1926 roku, o 8-9 maja 1945 roku...

img 6732

Majówka w Zdołbunowie

Dzisiaj, po latach, kiedy inaczej pojmujemy patriotyzm i mamy inne priorytety w życiu, często zapominamy o genezie różnych świąt. Zawsze bowiem u źródeł wolności, stoją ofiary naszych przodków. O tym przypominają nam między innymi święta majowe. Pamiętają o nich Polacy na całym świecie. W łuckim okręgu konsularnym, 27 kwietnia – w przeddzień majowych uroczystości, w Zdołbunowie odbyło się spotkanie Polaków mieszkających na Wołyniu. Inicjatorem i głównym gospodarzem był ksiądz Andrzej Ścisłowicz, proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny z okazji zbliżającej się 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Zdołbunowa, Konsul Generalny RP w Łucku wraz z Małżonką i konsulowie, delegacje stowarzyszeń polonijnych, członkowie grup muzyczno-tanecznych z Polski i Ukrainy oraz parafianie. Po mszy świętej odbył się koncert w miejscowym Domu Kultury. Na scenie pojawili się goście z Polski: z Trójczyc i Podczerwonego, którzy zaprezentowali zebranym polskie tańce i piosenki. W tym dniu Gospodarze Parafii w Zdołbunowie zadbali nie tylko o strawę duchową, ale i czysto ludzką. Po koncercie odbył się piknik na świeżym powietrzu. Pogoda sprzyjała organizacji tej pięknej imprezy. Przy dźwiękach muzyki i śpiewie, zrobiło się swojsko, wszędzie słychać było język polski. Czuć było, że wszyscy Polacy to jedna rodzina.

Jadwiga DEMCZUK