Artykuły
  • Register

swiat pogranicza foto20 maja w Łucku odbyła się prezentacja nowego projektu edukacyjnego «Świat Pogranicza», którego współorganizatorami zostały zjednoczenie literacko-artystyczne «Czumacki Wóz» (założyciele – Wasyl Słapczuk i Ołeksandr Kłymenko) i Wołyńska Obwodowa Biblioteka dla Dzieci.

Powstanie w wołyńskiej przestrzeni kulturalnej nowego projektu wywołało ożywioną dyskusję, świadectwem czego stała się prezentacja «Świata Pogranicza» w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci. W uroczystości wzięli udziałm.in. Konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, przedstawiciel Zarządu Kultury Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Walerij Dmytruk, koordynatorzy Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego, profesor Katedry Filologii Słowiańskiej Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Luiza Olander, jazzman Oleg Bakowski. Młode pokolenie, do którego przede wszystkim skierowany jest projekt, reprezentowane było przez uczniów Łuckiego Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego.

W ramach projektu przewidziano organizację przedsięwzięć literacko-artystycznych poświęconych Janowi Pawłowi II, Januszowi Korczakowi, Irenie Sendlerowej, Brunonowi Schulzowi, Stanisławowi Lemowi, Alfredowi Szklarskiemu, Witoldowi Gombrowiczowi, Tadeuszowi Różewiczowi, Czesławowi Miłoszowi, Zbigniewowi Herbertowi, Krzysztofowi Zanussiemu. Za aktywną działalność na rzecz ukraińsko-polskiego pogranicza kulturalnego organizatorzy zakładają nagrodę «Świat Pogranicza» w dwóch nominacjach: «Za aktywny udział w projekcie «Świat Pogranicza» – dla dzieci; «Za rozwój procesów integracji europejskiej na Ukrainie» – dla dorosłych.

Switłana SUCHARIEWA