Artykuły
  • Register

swiat pogranicza foto20 maja w Łucku odbyła się prezentacja nowego projektu edukacyjnego «Świat Pogranicza», którego współorganizatorami zostały zjednoczenie literacko-artystyczne «Czumacki Wóz» (założyciele – Wasyl Słapczuk i Ołeksandr Kłymenko) i Wołyńska Obwodowa Biblioteka dla Dzieci.

Powstanie w wołyńskiej przestrzeni kulturalnej nowego projektu wywołało ożywioną dyskusję, świadectwem czego stała się prezentacja «Świata Pogranicza» w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci. W uroczystości wzięli udziałm.in. Konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, przedstawiciel Zarządu Kultury Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Walerij Dmytruk, koordynatorzy Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego, profesor Katedry Filologii Słowiańskiej Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Luiza Olander, jazzman Oleg Bakowski. Młode pokolenie, do którego przede wszystkim skierowany jest projekt, reprezentowane było przez uczniów Łuckiego Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego.

W ramach projektu przewidziano organizację przedsięwzięć literacko-artystycznych poświęconych Janowi Pawłowi II, Januszowi Korczakowi, Irenie Sendlerowej, Brunonowi Schulzowi, Stanisławowi Lemowi, Alfredowi Szklarskiemu, Witoldowi Gombrowiczowi, Tadeuszowi Różewiczowi, Czesławowi Miłoszowi, Zbigniewowi Herbertowi, Krzysztofowi Zanussiemu. Za aktywną działalność na rzecz ukraińsko-polskiego pogranicza kulturalnego organizatorzy zakładają nagrodę «Świat Pogranicza» w dwóch nominacjach: «Za aktywny udział w projekcie «Świat Pogranicza» – dla dzieci; «Za rozwój procesów integracji europejskiej na Ukrainie» – dla dorosłych.

Switłana SUCHARIEWA

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1