Artykuły
  • Register

PB240049Łuck dołączył się do ogólnoukraińskiej akcji „Zapal świecę".

W Łucku 24 listopada odbył się pochód ku pamięci ofiar głodu i represji politycznych.

PB240026

Uczestnicy pochodu zebrali się na placu Teatralnym i przeszli ulicami Łesi Ukrainki i Daniły Bratkowskiego na plac Zamkowy, gdzie odbył się wiec pamięci. Zgromadzeni na placu wspólnie odczytali modlitwę „Ojcze Nasz".

PB240039---копия

Na wiecu obecni byli mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz miejskich, duchowieństwa i organizacji pozarządowych. Po odczytaniu modlitwy i chwili ciszy, uczestnicy pochodu uczcili pamięć ofiar głodu oraz represji politycznych, ustawiając na placu znicze w postaci symbolicznego krzyża.

Andrij GERASYMCZUK

Zdjęcia Oleksy Rogozy

PB240073