Artykuły
  • Register

Kowalczuk8Cmentarz Dubieński w Równem to polski cmentarz, który prawie w całości przetrwał do naszych dni. Przyciąga uwagę nie tylko mieszańców miasta, ale też licznych gości Rówieńszczyzny, którzy chętnie go zwiedzają.

W ciągu ostatnich kilku lat nieobojętni na los tego cmentarza mieszkańcy Równego, wraz z początkiem lata porządkują stare pochówki. Dobrą tradycją stało się zakończenie każdej takiej akcji znalezieniem jakiegoś nowego, wcześniej nieznanego, grobu.

Podobnie było i tym razem, kiedy porządkowaliśmy mogiłę uczestnika Powstaniа Styczniowego 1863 r. Juliana Sobolewskiego. Wówczas zwróciliśmy uwagę na znajdujący się obok pagórek. Kiedy wyrwaliśmy trawę i odgarnęliśmy ziemię, zobaczyliśmy zachowany w dobrym stanie pomnik wzmocniony betonowym ogrodzeniem. Stały na nim dwa krzyże – podobne do tych, które znajdują się na grobach 180 polskich oficerów pochowanych na początku cmentarza. Na podstawie tych faktów doszliśmy do wniosku, że owy pochówek także jest wojskowy i pojawił się na przełomie lat 1919-1920. Niestety nie zachowały się na nim żadne napisy. Pozostaje tylko nadzieja, że w przyszłości dojdzie do prac ekshumacyjnych, jak w przypadku grobów 180 bohaterów, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Mogą pomóc one w odkryciu nazwisk pochowanych tu Polaków, dzięki czemu ich potomkowie dowiedzą się, gdzie znaleźli miejsce spoczynku ich bliscy. Zbliża się setna rocznica tych wydarzeń i przeprowadzenie prac ekshumacyjnych przy grobach pozwoliłyby na godne uczczenie pamięci bohaterów, którzy oddali swoje życie w walce z bolszewikami.

Jarosław KOWALCZUK