Artykuły
  • Register

Akademija

10 lipca w Łucku w Wołyńskim Obwodowym Muzyczno-Dramatycznym Teatrze Akademickim imienia Tarasa Szewczenki została zorganizowana Akademia Pamięci Tragedii Wołyńskiej 1943 roku «Przez porozumienie – do przyszłości».


Aby uczcić pamięć zamordowanych Ukraińców i Polaków, do teatru przybyli przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej Borys Klimczuk i przewodniczący Rady Obwodowej Wołodymyr Wojtowycz, a także duchowieństwo, społeczność miasta i młodzież.

Obecnych powitał przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej Borys Klimczuk. Podkreślił, że minęło już siedemdziesiąt lat, a Tragedia Wołyńska do tej pory, pozostaje w pamięci Ukraińców i Polaków bolesną niezagojoną raną. «Mija czas, większość świadków odeszła do wieczności. Wiele faktów pozostaje nieznanych, ale ważne jest to, że obecnie ani Ukraińcy, ani Polacy nie poszukują jedynie «swojej prawdy narodowej», nie pragną przemilczać lub usprawiedliwiać tragicznych momentów naszych wspólnych dziejów» – powiedział Borys Klimczuk.

«Nie boimy się odpowiedzialności i wspieramy obiektywną ocenę wydarzeń historycznych, które miały miejsce w tych latach, zarówno na ukraińskich, jak też na polskich terenach. Uważamy też, że uznać wzajemne ofiary, przebaczyć i prosić o przebaczenie powinna każda ze stron» – powiedział przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej.

Borys Klimczuk zwrócił uwagę obecnych na to, że obiektywne badania historyczne dają podstawy do twierdzenia, iż ofiarami byli przedstawiciele obu narodów.

«Musimy zrozumieć: wtedy były nie tylko przypadki wzajemnego wyniszczania się, ale też wzajemnej pomocy – Polacy ratowali Ukraińców, Ukraińcy ratowali Polaków. Dzisiaj wyrażamy wdzięczność tym ludziom, wszystkim, którzy narażając swoje rodziny na niebezpieczeństwo wzajemnie się ratowali. I dzisiaj na Wołyniu dużo czyni się w tym kierunku, aby należycie uszanować wszystkich, którzy doznali cierpień w tej walce – mimo tego, Polacy to czy Ukraińcy» - zauważył szef Obwodowej Administracji Państwowej.

Borys Klimczuk powiedział, że obecnie na Wołyniu odnowiono 8 cmentarzy, postawiono ponad 40 pomników w miejscu uśmiercenia Polaków, zbudowano memoriał pamięci we wsi Pawliwka w rejonie iwanicziwskim. Następny taki memoriał zostanie wzniesiony we wsi Sagryń w powiecie hrubieszowskim (województwo lubelskie). Tam pogrzebano ponad 1000 Ukraińców. «Wyrażam nadzieję, że w przyszłości zostanie on otwarty i otoczymy zmarłych wspólną modlitwą» - powiedział prezes Wołyńskiej Administracji Państwowej.

«Strona ukraińska, Prezydent Ukrainy i Rząd, są gotowi do szczerego, otwartego dialogu i porozumienia. Obecnie Ukraina i Polska to dwa niezależne, demokratyczne państwa, dawni partnerzy strategiczni i dobrzy sąsiedzi. W naszym wspólnym interesie leży pogłębienie współpracy i partnerstwa strategicznego, szczere pojednanie, porozumienie i przyjaźń» - podsumował Borys Klimczuk.

Zdjęcie z www.volynpost.com

www.voladm.gov.ua