Artykuły
  • Register

007 wol-tragedija by lotr11 lipca b.r. na polskim cmentarzu wojskowym we wsi Gajowe w rejonie kiwercowskim odbyła się wspólna modlitwa Ukraińców i Polaków w intencji ofiar rzezi wołyńskiej 1943 roku.

Rzeź wołyńska w historiografii polskiej często jest wspominana jako „czystka etniczna ludności polskiej", w ukraińskiej zaś jako „akcja odwetowa".

005 wol-tragedija by lotr

Podczas II wojny światowej Przebraże (obecnie wieś Gajowe w rejonie kiwercowskim – red.) było ośrodkiem polskiej samoobrony, w którym Polacy ratowali się przed banderowcami. Tutaj znalazło schronienie około 20 tys. osób. Obecnie o dawnej polskiej kolonii przypomina tylko polski cmentarz wojskowy. Pochowano na nim tych, którzy bronili polską ludność przed banderowcami. Cmentarz został odnowiony i uporządkowany w 2004 roku dzięki staraniom polskich władz.

006 wol-tragedija by lotr

Od tej pory co roku Polacy Wołynia porządkują ten teren i przyjeżdżają na cmentarz aby uczcić pamięć zmarłych.

008 wol-tragedija by lotr

– Powinniśmy pamiętać o tragicznych stronach naszej historii, pamiętać o miejscach, w których spoczywają nasi bliscy i krewni i modlić się za nich, – przemówił ks. biskup Marcjan Trofimjak, który celebrował mszę św. – Pamiętamy, że Pan Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i człowiek był szczęśliwy, żył przy Bogu i był zadowolony ze swojego życia w raju. Ale ta przepiękna i przedziwna harmonia, która istniała pomiędzy człowiekiem i Bogiem, bardzo szybko została złamana – właśnie wtedy, kiedy człowiek po raz pierwszy i niestety nie po raz ostatni w historii powiedział Bogu „Nie" i zerwał zakazany owoc. I już nie mogło być miejsca dla człowieka w raju. Za każdym razem, kiedy człowiek mówił Bogu „Nie", doprowadzało to do tragedii i nieszczęść. Na początku wszystkich wojen jest niewola człowieka. Dzisiaj zebraliśmy się, żeby powiedzieć Bogu „Tak".

010 wol-tragedija by lotr

Zgromadzeni modlili się za organizacje, sprzyjające zachowaniu pokoju między narodami, za zmarłych krewnych i bliskich.

011 wol-tragedija by lotr

– Dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękuję też miejscowym władzom za to, że ten cmentarz jest zadbany i my możemy spokojnie tu się modlić. To jest dobry przykład naszej chrześcijańskiej wspólnoty, – powiedział ks. biskup.

Ania TET

012 wol-tragedija by lotr