Artykuły
  • Register

ZawgorodnijWe wrześniu na Lwowskim Forum Wydawców odbyła się prezentacja nowej książki Jurija Zawgorodniego „My wodyły kozu". Samego autora jednak na niej już zabrakło. Dobry przyjaciel naszego pisma odszedł do wieczności 30 sierpnia 2012 roku.

Przyjemny i życzliwy człowiek, utalentowany poeta, pisarz, tłumacz- wyróżniał się wyjątkową inteligencją i wrażliwością literacką.

W nowej książce Jurija Zawgorodniego pojawiły się wiersze z ostatnich lat, które nie ukazały się w poprzednich jego zbiorach. Niektóre z nich już zostały opublikowane w prasie i pozytywnie odebrane przez czytelników. Poezja nacechowana jest bolesnymi wspomnieniami o pobratymcach, którzy przedwcześnie odeszli do wieczności, opowieściami o tragicznych stronach naszej historii, a także rozważaniami o przeznaczeniu i sensie ludzkiego życia.

Na szczególną uwagę zasługują tłumaczenia Jurija Zawgorodniego z języków azerbejdżańskiego, białoruskiego, łotewskiego i macedońskiego. Autor przetłumaczył także wiersze poetów polskich: Andrzeja Bartyńskiego, Kazimierza Burnata, Andrzeja Grabowskiego, Kazimierza Iwosse, Iwony Pinno i Romualda Mieczkowskiego.

Wiktor JARUCZYK