Artykuły
  • Register

IMG 6351Przy ulicy Kryłowa w Łucku odbyła się uliczna wystawa.

W sąsiedztwie redakcji «Monitora Wołyńskiego» pod koniec września odbyła się oryginalna impreza – uliczna wystawa. Młode malarki z Łucka Niebo Miriam i Margaryta Pałamarczuk, umieściły swoje dzieła artystyczne w oknach pierwszego i drugiego piętra, od dawna nie funkcjonującego hotelu «Łuck», który się znajdował na rogu ulic Łesi Ukrainki i Kryłowa. Niepowtarzalny projekt nazwano «Without limits».

IMG 6460

Wystawę zwiedzali przypadkowi przechodnie, którzy mijając budynek, podnosili głowę i oglądali obrazy. Urządziła wystawę organizacja społecznościowa „Młodzieżowa Platforma". Prezes tej organizacji Zachar Tkaczuk powiedział, że poczyniono taki krok dlatego, że ludzie rzadko odwiedzają wystawy tradycyjne i że w taki nowy, niezwykły sposób o wiele łatwiej dotrzeć ze sztuką do mieszkańców Łucka.

Artystka Niebo Miriam nie po raz pierwszy przedstawia swoje dzieła w oryginalny sposób. Wcześniej, ulicami centrum obwodowego, maszerowała grupa ludzi niosąc w rękach obrazy artystki.

MW, zdjęcia udostępniła «Młodzieżowa Platforma»