Artykuły
  • Register

rok janusza korczaka znak wariantRok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka, pedagoga, lekarza i obywatela świata, który do końca swoich dni, pozostał oddany dzieciom i sprawie będącej jego życiem.

Delegacja z Ukrainy (25 członków Wołyń-OMEP) 19-21 kwietnia 2012 roku, uczestniczyła w Kongresie OMEP «Szacunek do dziecka» w Warszawie, który odbył się pod auspicjami UNESCO. Na spotkaniu naukowcy i praktycy w dziedzinie edukacji reprezentowali 29 krajów świata.

Dyskusja o dziedzictwie J. Korczaka, rozpoczęta na Kongresie, była kontynuowana na zorganizowanej w Łucku Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Konceptualne podejścia Janusza Korczaka jako ważne wartości duchowe na współczesnym etapie». Odbyła się ona 15-16 listopada w Bibliotece Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Inicjatorem zorganizowania konferencji był Konsulat Generalny RP w Łucku. Przygotowali ją: Wydział Psychologii WNU, Wołyńska Organizacja OMEP, Wydział Edukacji Łuckiej Rady Miejskiej i żydowska wspólnota miasta. Spotkanie uświetnili najmłodsi przedstawiciele społeczności żydowskiej, którzy wykonali literacko-muzyczny montaż w językach ukraińskim, hebrajskim i angielskim.

Prezes Wołyńskiej Organizacji OMEP p. Inessa Filipowa, zaprezentowała uczestnikom konferencji ważne aspekty życia i działalności Janusza Korczaka. Komitet organizacyjny na początku spotkania, rozdał każdemu zbiór naukowy, aby dyskusję uczynić przedmiotową i ciekawą. Naukowcy i praktycy z czterech krajów: Izraela, Ukrainy, Polski i Rosji, przedstawili wyniki swoich badań. Udział w konferencji wzięła pani konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Karolina Golubiewska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Tadeusza Kościuszki Nina Poremska, dyrektor wykonawczy wspólnoty żydowskiej miasta Serhij Szwardowski, studenci euroklubu «Świat», doktoranci WNU, nauczyciele kolegiów pedagogicznych w Łucku i Włodzimierzu Wołyńskim, pracownicy Wydziału Edukacji Łuckiej Rady Miejskiej, pedagodzy i psycholodzy Łucka i Równego, członkowie OMEP.

W przededniu konferencji, studenci WNU zorganizowali charytatywne targi książki, w czasie których zebrano 750 hrywien dla dzieci-sierot na Dzień Świętego Mikołaja.

Uczestnicy zwiedzili Muzeum Łesi Ukrainki na uczelni oraz oglądali wieczorki ukraińskie, zorganizowane w przedszkolu nr 2 «Lelitka» w Łucku.

Następny dzień odbył się w przedszkolu nr 2 m. Łucka. Uczestnicy zapoznali się z doświadczeniem pracy praktyków w sferze rozwoju dziecka w środowisku zabawy. W związku z tym, że 16 listopada przypadał Światowy Dzień Tolerancji, Wołyń - OMEP zaprezentowała obecnym działalność Miejskiej Szkoły Tolerancji. Ta nowa forma pracy z pedagogami i rodzicami przedszkolaków jest dobrze znana w mieście.

«Kochaj dziecko, ale nie tylko swoje, poznaj dziecko i siebie; bądź szczery w stosunkach z dzieckiem; ufaj dziecku, nie stosuj wobec niego przymusu, nie poniżaj go» - tak od samego początku swojej działalności Janusz Korczak polecał traktować dziecko.

W swoich dziełach pedagog wymienił główne zasady kształtowania i rozwoju harmonicznego osobistości i podkreślał wartość samego dziecka, jako odrębnego unikalnego świata, z którego my, dorośli, mamy się cieszyć, ponieważ ono (dziecko) jest z nami: «dziecko jest nam równe – cenne – jest człowiekiem».

Pracując z dziećmi w żydowskim Domu Sierot w Warszawie (1912) i sierocińcu «Nasz Dom» (1919) dla polskich dzieci, stosował i propagował nowatorskie (aktualne do dziś) metody pracy z młodzieżą. Formułując przykazania pedagoga, podkreślał: nie oczekuj, aby twój wychowanek stał się podobny do ciebie lub takim, jakim ty pragniesz go widzieć, pomóż mu stać się nie tobą, lecz sobą. Nie poniżaj; nigdy nie życz obcemu dziecku tego, czego nie pozwolisz w stosunku do swojego; nie odbieraj problemów dziecka arogancko. Życie daje każdemu według jego sił i bądź przekonany, że ono jest ciężkie nie mniej, niż twoje, a być może, nawet więcej, bo dziecko nie ma doświadczenia. Kochaj wychowanka jakimkolwiek on jest: niezdolnym, dorosłym, któremu nic się nie udaje. Rozmawiając z nim, ciesz się z tego, że dziecko jest świętem, które na razie jest z tobą.

Za swoją działalność literacką Janusz Korczak otrzymał najwyższą nagrodę – Złoty Laur Akademii Literatury. W Polsce ponad 100 szkół nosi jego imię. Pamięć o Januszu Korczaku żyje w sercach milionów ludzi, a jego humanistyczne idee pozostają aktualne do dziś.

Inessa FILIPPOWA