Artykuły
  • Register

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck
Centrum Kultury w Lublinie
Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki
Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania

w   Roku Janusza Korczaka i Józefa Ignacego Kraszewskiego
ogłaszają

V Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej
dla mieszkańców Ukrainy

pod patronatem

Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Marka Martinka

Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

organizatorzy ubiegają się o patronat

Mera Miasta Łuck Mykoły Romaniuka

Patronat medialny – dwutygodnik „Monitor Wołyński"

Założenia ogólne

1. V Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 r. o godz. 14.00 czasu ukraińskiego. O miejscu prowadzenia konkursu zainteresowane osoby zostaną zawiadomione w późniejszym terminie. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczona dla osób mieszkających na stałe lub czasowo na Ukrainie.

2. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej na Ukrainie oraz integracja Polaków i Ukraińców, doskonalenie warsztatu artystycznego, konfrontacja dokonań twórczych.

3. Laureaci Konkursu wytypowani podczas eliminacji w Łucku wezmą udział w V Polsko–Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Lublinie (Polska) w dniach 30–31 marca–1 kwietnia 2012 r.

4. Laureaci IV Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa kwalifikowani są bezpośrednio do udziału w V Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa bez udziału w eliminacjach konkursowych

5. Laureatom delegowanym z Ukrainy na V Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa organizatorzy zapewniają transport do Lublina i z powrotem oraz noclegi i wyżywienie w czasie pobytu w Polsce w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2012 r.

6. Delegowani do Lublina laureaci V Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej mieszkańców Ukrainy w celu uzyskania wizy do Polski na 2 tygodnie przed wyjazdem (najpóźniej – w dniu 17 marca 2012 r.) muszą posiadać ważny paszport zagraniczny.

7. W przypadku braku ważnego paszportu zagranicznego we wskazanym dniu organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamiany wytypowanych nagrodzonych laureatów, wyróżnionymi posiadającymi ważny paszport.

Warunki uczestnictwa

• ukończone 15 lat

• przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich konkursach

• przygotowanie repertuaru z zakresu literatury polskiej w języku polskim lub ukraińskim. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub)

• zgłoszenie odbywa się do dnia 22 lutego 2012 r. poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA lub zgłoszenie telefonicznie

• zgłoszenia przyjmuje Pani dr Sofii Muliar (tel. kom.+ 38 0979874574)

Kategorie konkursu:

1. TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory poetyckie w całości lub fragmentach lub 1 utwór poetycki i fragment prozy z literatury polskiej prezentowane w języku polskim lub ukraińskim.

2. Podczas konkursu w Łucku uczestnicy mogą ubiegać się o nagrodę specjalną za interpretacje utworu Janusza Korczaka lub Józefa Ignacego Kraszewskiego, utwór ten może wchodzić w skład repertuaru może też być zgłoszony dodatkowo ( jako trzeci).

3. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każdym z etapów konkursu uczestnicy muszą natychmiast poinformować organizatorów.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.

2. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.W Turnieju uczestniczą tylko soliści.

2.Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane z zakresu literatury polskiej w języku polskim lub ukraińskim.

3. O jakiejkolwiek zmianie repertuaru na każdym z etapów konkursu uczestnicy muszą natychmiast poinformować organizatorów.

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 7 minut.

Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny

(do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie

go z oceny przez Sąd Konkursowy.

Osoby z Ukrainy zainteresowane konkursem prosimy zwracać się do Pani dr Sofii Muliar (tel. kom.+ 38 0979874574) oraz Pani dr Nataliji Katrencikovej (e-mail anata11@mail.ru)