Artykuły
  • Register

W sali sesyjnej Łuckiej Rady Miejskiej odbyła się pod koniec listopada międzynarodowa konferencja «Aktualne problemy i doświadczenie europejskie w sferze ochrony bezdomnych zwierząt».

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu «S.O.S. – bezpieczeństwo współżycia ludzi i zwierząt na pograniczu polsko-ukraińskim: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankowsk», sfinansowanego z kosztów UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Tematy spotkania międzynarodowego były różnorodne: zasady prawne funkcjonowania schronisk dla zwierząt, walka ze wścieklizną i jej zapobieganie, optymalne żywienie zwierząt w warunkach schroniska, sterylizacja psów i kotów, odławianie zwierząt i ich pobyt w schronisku, program ochrony bezdomnych zwierząt i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Lublina, program rachunkowości i rejestracji zwierząt na przykładzie systemu «Klinika XP 2012».

Po każdym z występów trwały ożywione dyskusje. Największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dyrektora Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt pani Bożeny Kiedrowskiej oraz przedstawiona w formie nagrań wideo, prezentacja znanego polskiego kynologa i zoopsychologa Dariusza Ornala «Od wolności do schroniska», w której podzielił się własnym doświadczeniem zachowania ze zwierzętami w czasie ich szkolenia czy odławiania w celu transportowania do schroniska.

Na konferencję przybyli uczestnicy z wielu zakątków Ukrainy i ponad 60 gości z Polski, którym nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt. Moderatorem spotkania był wiceprezes Łuckiej Rady Miejskiej Wasyl Bajcym, który poprzednio przeprowadził krótką, ale bardzo konstruktywną konferencję prasową dla przedstawicieli lokalnych mediów na temat wspólnych projektów ukraińsko-polskich. Końcowym akordem konferencji w Łucku stały się odwiedziny lokalnego schroniska dla zwierząt.

Można mieć nadzieję, że projekt wspólnie realizowany przez Łucką Radę Miejską i Urząd Lubelski, będzie znaczącym krokiem w kierunku ochrony bezdomnych zwierząt i wyeliminuje nieuzasadnioną politykę ich eutanazji.

Switłana SUCHARIEWA