Artykuły
  • Register

132Polskie miasto Lublin już po raz piąty staje się na kilka dni ukraińskim. W tym roku festiwal ukraińskiej kultury obchodzi mały jubileusz.

W pierwszym dniu festiwalu w lubelskim kinie „Bajka" odbyła się polska premiera filmu „Żywi" ukraińskiego reżysera Serhija Bukowskiego, opowiadającego o Wielkim Głodzie na Ukrainie w latach 1932-1933.

111

Film „Żywi" (2008) zdobył Grand Prix na International Media North South Forum w Genewie. W filmie poruszono dwa wątki. Pierwszy – to wspomnienia ludzi o tych strasznych czasach, którym był Wielki Głód, zaś drugi – historia brytyjskiego dziennikarza Garetha Jonesa, absolwenta Uniwersytetu Cambridge, radcy premiera Wielkiej Brytanii Davida Lloyd George'a. Zbierał on fakty o skali Wielkiego Głodu, żeby poinformować o nim świat.

222

Po wyświetleniu filmu odbyła się dyskusja reżysera z widzami. Omówiono zwłaszcza kwestie, związane z problematyką filmu, szczegółami pracy nad filmem. Serhij Bukowski powiedział, że na Ukrainie są dobre filmy o Wielkim Głodzie, natomiast jego film opowiada o tym, jak była ukrywana prawda.

333

Drugie wydarzenie pierwszego dnia Festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina" - wystawa fotograficzna Rostysława Szpuka pt. „Bez oznak życia artystycznego" (B.O.M.Ż. – ten skrót, utworzony od ukraińskiej nazwy wystawy, w tłumaczeniu na język polski oznacza „bezdomny" – red.).

444

„Bez oznak życia artystycznego" – to nie maskarada, a bardzo ważny projekt, realizowany przez fotografa z Iwano-Frankiwska Rostysława Szpuka oraz osoby, tworzące czasopismo „Prosto neba" (Pod gołym niebem). Wystawa zwraca uwagę na problemy ludzi bezdomnych na Ukrainie, na to że tacy ludzie są wśród nas i że... to też ludzie. Na zdjęciach w rolę bezdomnych wcielili się ukraińscy pisarze Taras Prochaśko, Jurij Izdryk, Jurij Andruchowycz, Sofija Andruchowycz, Oleh Hnatiw i in. Razem z fotografem z Iwano-Frankowska w otwarciu wystawy uczestniczyli Marjana Socha ze lwowskiej organizacji „Osela" i poeta Hryhorij Semenczuk. Wystawa „Bez oznak życia artystycznego" będzie eksponowana w lubelskiej kawiarni „U Fotografa" do 2 grudnia.

555

Informacja:

Uliczne czasopismo „Prosto neba" – to magazyn społeczno-kulturalny, którego celem jest pomoc bezdomnym ludziom. „Prosto neba" jest członkiem Międzynarodowej Sieci Gazet Ulicznych (INSP) i działa w oparciu o wytyczone przez tę organizację zasady wydawania i kolportażu prasy: magazyn jest kolportowany przez ludzi bezdomnych i połowa jego ceny – to ich zarobki.

Festiwal „Ukraina w Centrum Lublina" trwa od 9 do 11 listopada. Organizator – Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.

Jasia RAMSKA, Lublin