Artykuły
  • Register

4 luty 2012 r., Równe

Program Konferencji:

11.00 - Powitanie uczestników w imieniu Fundacji „Twoja Szansa" – Anatolii Lashecki oraz Ośrodka Promocji i Edukacji – Magdalena Jakubczyk.

11.20 - Powitanie uczestników konferencji przez Konsula Generalnego RP w Łucku Marka Martinka.

11.30 - Powitanie uczestników konferencji przez przedstawiciela władz miasta Równe.

11.40 - „Współpraca pomiędzy szkolnictwem wyższym naszych państw i jej wpływ na pogłębienie relacji przyjaźni polsko-ukraińskiej" – prof. dr hab. Krzysztof Górniak – Rektor Nadbużańskiej Szkoły Wyższej (NSW).

12.10 - „Obszary polsko-ukraińskiej współpracy szkolnictwa wyższego" – Kazimierz Chyc, profesor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

12.50 - „Zdrowie publiczne i kształcenie służb medycznych na Ukrainie" – profesor Rostyslav Sabadyshyn.

13.20 - „Firma i biznes na rynkach wschodnich, jako kierunek który może być realizowane we współpracy pomiędzy uczelnią polską i ukraińską" – mgr Krzysztof Rożuk, Kanclerz NSW.

13.50 - „Międzyuczelniane projekty współpracy naukowej" profesor Uniwersytetu Państwowego w Równym.

14.10 - „Kształcenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publicznewedług standardów Unii Europejskiej" – dr Leszek Buller, NSW.

14.30 - Zakończenie konferencji – Cezary Bedka.

Kontakt:

Cezary Bedka

admin@studianiebanalne.eu