Artykuły
  • Register

Nuty i słowa polskich piosenek rozbrzmiewały w auli Gimnazjum numer 4 w Łucku w popołudniowa sobotę, 17 listopada.

Uczestnicy z wielu miast Wołynia przybyli na VI Międzynarodowy Dziecieco – Młodzieżowy Festiwal Polskiej Piosenki w Łucku, który w tym roku otrzymał „Polskie Kwiaty", a jego hymnem stałą się piosenka o tym właśnie tytule.

Festiwal zaczęły ciekawe warsztaty taneczne prowadzone przez gościa z Włodawy panią Barbarę Mierzwę. Przez prawie trzy godziny uczyła kroków do polskich tańców narodowych: poloneza, krakowiaka i kujawiaka. Pani Barbara była zachwycona, młodzież z Wołynia tak łatwo przyswaja układy taneczne.

Po przerwie obiadowej uczestnicy zaprezentowali swoje interpretacje utworów. Widzowie mogli posłuchać piosenek o różnorodnej tematyce, zadumać się nad tekstem, pokołysać i poklaskać w rytm żywych melodii.

Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Konsulat Generalny RP w Łucku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" w Chełmie, Obwodowy Wydział Związku Nauczycieli Polonistów Ukrainy im. Gabrieli Zapolskiej, Łuckie Gimnazjum nr. 4 im. M. Lewickiego.

Wiesław PISARSKI