Artykuły
  • Register

W poprzednim numerze „MW" (nr 14 od 27 września 2012 r.) podaliśmy informację o Certyfikacie Znajomości Języka Polskiego i o tym co trzeba, żeby zdać egzamin oraz w jakich przypadkach ten Certyfikat jest niezbędny. Oczywiście, temat nie został wyczerpany, więc wracamy do niego jeszcze raz.

Rodzice uczniów, którzy mają zamiar w przyszłości studiować w Polsce, często pytają, w jakich przypadkach dla dostania się na uczelnię wyższą w Polsce ten Certyfikat jest niezbędny i czy daje prawo do bezpłatnych studiów na uczelniach wyższych w Polsce, a nawet do stypendium.

W związku z tym przekazaliśmy te pytania do Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego (dalej – Komisja).

Odpowiedzi na pytanie o tym, kiedy Certyfikat jest niezbędny, udzieliliśmy w poprzednim numerze. Jest to dokument, przy pomocy którego kandydaci na studia prowadzone w języku polskim na polskich uczelniach poświadczają znajomość języka. Potwierdza to też odpowiedź Danuty Szczęsnej z Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego.

Jak mówi Danuta Szczęsna, w przypadku, gdy uczelnie zwracają się z prośbą o informację dotyczącą poziomu znajomości języka, jakiego należy wymagać od kandydatów na studia odbywane w języku polskim, Komisja zaleca, by przy kierunkach uniwersyteckich czy politechnicznych był to poziom B2, przy artystycznych czy sprawnościowych – poziom B1.

„Uczelnie, jako autonomiczne jednostki, mogą skorzystać z tych zaleceń lub w inny sposób sprawdzić, czy kandydat będzie w stanie odbywać studia z języku polskim. Wiele uczelni oferuje na pierwszym roku studiów intensywne kursy języka polskiego", – dodaje Danuta Szczęsna. Natomiast, jej zdaniem, oferty uczelni, które nie stawiają przed kandydatem wymagań w zakresie znajomości języka, należałoby traktować z rezerwą. Rzeczywiście dziwne czasem się wydają zapewnienia przedstawicieli niektórych polskich uczelni, że wcale nie trzeba się męczyć z językiem polskim, jest on łatwy i szybko można go się nauczyć w Polsce. Warto jednak pamiętać, że profesorowie na uczelniach nie opowiadają wcale bajek. Znajomość odpowiedniej terminologii jest czasami niezbędna, a żeby jej się nauczyć trzeba znać język od podstaw.

Odpowiedź na pytanie czy Certyfikat daje prawo do bezpłatnych studiów i do stypendium na uczelniach wyższych w Polsce, brzmi następująco: „Stypendia, jakie mogą uzyskać studenci, wynikają z polityki socjalnej przyjętej na konkretnej uczelni i zależą również od wyników w nauce, a te, przy dobrej znajomości języka będą z pewnością wyższe". Czyli posiadanie Certyfikatu nie oznacza automatycznie, że student zasługuje na stypendium.

Tym, którzy chcą studiować w Polsce, ale nie posiadają środków, które pozwoliłyby na opłaty za studia, mogę powiedzieć: możliwości są! Niektóre uczelnie w Polsce posiadają w swojej ofercie programy bezpłatnych studiów dla studentów-obcokrajowców. Czasem, aby zachęcić studentów, oferują stypendia. Oczywiście, jeżeli Państwo posiadają Kartę Polaka, to pojawia się jeszcze więcej możliwości. O tym opowiemy w następnych numerach naszego czasopisma.

Natalia DENYSIUK