Artykuły
  • Register

liderzy-2W 2012 roku Szkoła Liderów poprzez projekt „Bez Liderów się nie da! Uwalnianie energii w społecznościach lokalnych", znalazła i bezpośrednio wsparła w różnych liderskich dziedzinach 425 osób. Skutkiem takiego wsparcia było 365 zmian dokonanych w Polsce.

W dniach 17 – 19 listopada 2012 roku, w centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada w Białobrzegach, pod hasłem „Bez liderów się nie da!", odbywał się Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów różnych edycji.

Program Zjazdu Absolwentów był bardzo intensywny, a jego głównym celem miało być kreowanie wizji zmian i angażowanie ludzi do działania oraz wpływu na otaczającą rzeczywistość. W ciągu 3 dni uczestnicy Zjazdu, mieli możliwość wzięcia udziału w sesjach absolwenckich, których tematem były innowacje w edukacji, praktyczna wiedza o składaniu slajdów do prezentacji wszelakich, partycypacja obywatelska młodzieży, zawodowa i społeczna aktywność Polek-emigrantek, działalność Polonii w Kanadzie, budowanie sił lokalnych NGO, historia szkolnictwa specjalnego w Hajnówce i wiele innych.

Debata Oxfordzka na temat „Ta strona uważa, że Polacy nie są skutecznymi liderami" jeszcze raz potwierdziła, że kreatywność myślenia i wizji problemu dla liderów nie ma granic. To było jednoczesne kształcenie umiejętności występu publicznego, argumentacji i uzasadnienia swoich opinii, demonstracja kreatywności myślenia.

liderzy-1

Mieliśmy też możliwość „uratować świat" w ciągu gry „Liderska misja". Jej integracyjny charakter i potrzeba we wspólnym działaniu między uczestnikami jednego zespołu oraz między różnymi zespołami, udowodnił możliwość działań poprzez współpracę i wzajemną pomoc.

Sesja wymiany dobrych praktyk i planowanie wspólnych projektów, moderowanej wymiany doświadczeń poszerzyły naszą wiedzę o tym, jak działają liderzy w polonijnych środowiskach całego świata oraz pomogły sformować własną wizję o działalności Polonii na rzecz promowania Polski za granicą.

Na zakończenie Zjazdu Absolwentów mieliśmy spotkanie w Senacie RP z Senatorami z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, prowadzone przez Przewodniczącego Komisji Pana Senatora Andrzeja Persona na temat „Rola Senatu RP we współpracy z Polonią i Polakami za granicą" oraz spotkanie na temat „Rola młodych Liderów Polonijnych w budowaniu pozycji i obrazu Polski za granicą".

W trakcie tej konferencji uczestnicy otrzymali odpowiedzi na pytania, jak Polonia może przysłużyć się interesom Polski, jak promować Polskę i polską kulturę za granicą, jak zainteresować nią i przybliżyć ją mieszkańcom innych krajów. Gośćmi spotkania byli też Paweł Potoroczyn, dyrektor instytutu Adama Mickiewicza, Janusz Cisek, podsekretarz stanu ds. konsularnych, Polonii i informacji europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Regina Jurkowska, radca w Departamencie Współpracy z Polonią MSZ.

Fundamentem Szkoły Liderów jest przeświadczenie o tym, że społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się otwartością na różne środowiska i przekonanie, że obywatele powinni aktywnie budować swoje państwo na wszystkich szczeblach. Jestem pewna, że inspiracje, wiedza i doświadczenie, które uczestnicy Zjazdu otrzymali na spotkaniu w Białobrzegach, będzie w całości skierowane na aktywne działanie i rozwój środowisk polonijnych i tworzenie wizerunku Polski w całym świecie.

Natalia BALECKA,

Kowel