Artykuły
  • Register

dzien niepodleglosci11 listopada 2012 roku w Pałacu Kultury Łucka odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Polski.

W imprezie wzięli udział Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie Henryk Litwin, pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Łucku, urzędnicy i politycy miasta, goście z Polski, przedstawiciele polonijnej społeczności Wołynia, mieszkańcy centrum obwodowego.

Z okazji największego polskiego święta państwowego, obecnych powitał kierownik Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki i zaprosił do słowa Ambasadora Polski na Ukrainie, Henryka Litwina. Dyplomata krótko opowiedział historię obchodów Dnia Niepodległości, wykazując się doskonałą znajomością języka ukraińskiego: «Chociaż święto powstało 11 listopada 1918 roku, państwo nie od razu uzyskało niepodległość. Był to koniec systemów imperialnych w Europie i początek narodowych, demokratycznych systemów politycznych. O swoją niepodległość, my Polacy, nadal walczyliśmy w następnych dziesięcioleciach». Henryk Litwin zauważył, że za prawdziwe święta niepodległości, można uważać obchody po 1991 roku, gdy zaczął się proces budowania niezależnych państw demokratycznych w Europie, właśnie wtedy zdobyły swoją niepodległość ważne kraje sąsiednie Polski – Ukraina i Białoruś.

Dopiero od 1991 roku, według polskiego ambasadora, startowała era stabilizacji. Bez zniszczenia systemu imperialnego byłoby to niemożliwe. Polska może istnieć tylko jako część systemu niezależnych i demokratycznych państw. «Podejmujemy nowe wyzwania. Jest to przede wszystkim kontynuacja integracji europejskiej naszych wschodnich sąsiadów» – powiedział Henryk Litwin. Ambasador zwrócił się także do swoich rodaków, Polaków, którzy, ze względu na okoliczności historyczno-polityczne, mieszkają poza granicami współczesnej Polski. Dyplomata podkreślił wielką rolę emigracji w zdobyciu niepodległości. Od początku II wojny światowej do 1989 roku, to najważniejsze święto narodowe, było obchodzone poza granicami państwa. Henryk Litwin powiedział o ważnej roli Polonii w rozwoju języka polskiego, kultury i tradycji polskich i wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej" Władysławowi Bagińskiemu, Marii Bożko, Natalii Ciołyk, Annie Jurczenko, Irenie Kosenko, Włodzimierzowi Marczuk, Zofii Michalewicz, Leonidowi Pastryku, Switłanie Poluchowicz, Romualdzie Poremskiej, Danyle Posztaruku, Aleksandrowi Świcy, Switłanie Zinczuk i Walentemu Wakolukowi.

Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej Walenty Wakoluk w imieniu wszystkich Polaków regionu, podziękował za honorowe odznaki. Zaznaczył, że jest to tylko początek dalszej współpracy i należy być godnymi pamięci poległych bojowników, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość Polski.

Z okazji święta narodowego polską społeczność powitał również przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Borys Klimczuk: «Polska przeżyła trzy duże rozbiory, liczne krwawe wojny i cierpienia. Zdobyliście swoją niepodległość w walce i cierpieniach jak nikt inny». Dodał, że Ukraińcy nie muszą bać się uczyć od Polaków, jak szanować swoją niepodległość i walczyć o nią. Borys Klimczuk podziękował sąsiedniemu krajowi i jego politykom, za ogromne wsparcie i wyrozumiałość: «Głosu Polski słucha Bruksela i my, Ukraińcy, mamy pokonywać mosty, które buduje Polska na rzecz naszej integracji europejskiej».

Mer Łucka Mykoła Romaniuk, również wystąpił ze świątecznym powitaniem, zwracając uwagę obecnych na obszerną współpracę między obu państwami w zakresie kultury, edukacji, nauki, gospodarki, sportu. Wyraził nadzieję na kontynuowanie tej ważnej współpracy.

Gościem imprezy był przedstawiciel Rady Miejskiej Równego Andrij Gryszczuk, który przekazał pozdrowienia od władz i społeczności sąsiedniego miasta.

Kulminacją uroczystości stał się występ Zespołu Pieśni i Tańca «Suwalszczyzna». Jest to jeden z najstarszych polskich zespołów folklorystycznych, który został założony jeszcze na początku minionego wieku. W przedstawieniu «W podsuwalskiej oberży» artyści przedstawili wielokulturowe, wielonarodowe Suwałki, symbolizujące, jak można w pokoju i dostatku współistnieć różnym narodom, wzajemnie wzbogacając własne tradycje.

Wiktor JARUCZYK