Artykuły
  • Register

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

«Kultura polska w kontekście tekstu wołyńskiego»

KatedraFilologiiSłowiańskiej

WschodnioeuropejskiegoUniwersytetuNarodowegoimienia ŁesiUkrainki,

WołyńskieMuzeumKrainoznawcze,

TarnopolskiNarodowyUniwersytetPedagogicznyim. M. Gnatiuka,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

organizują 3-4 kwietnia 2014r. Międzynarodową Konferencję Naukową

«Kultura polska w kontekścietekstu wołyńskiego».

Planowane są posiedzenia następujących sekcji naukowych:

Sekcja 1. Temat Wołynia w polskiej literaturze i sztuce.

Sekcja 2. Pisarze polscy mieszkający na Wołyniu.

Sekcja 3.Twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Sekcja 4. Twórczość Józefa Łobodowskiego.

Sekcja 5. Twórczość JakowaHudemczuka.

Sekcja 6. ObrazMatkiBożejChełmskeji jego wpływ na ikonopisanie polskie i ukraińskie.

Sekcja 7. Historia i kultura Wołyniaw muzeach Ukrainy i Polski.

Sekcja 8. Architektura pogranicza wołyńsko-polskiego.

Sekcja 9. Etnografiaibytukraińsko-polskiego pogranicza: wspólne cechy i różnice.

Sekcja 10. Wołyńsko-polskie relacje literackie.

Sekcja 11. Językoznawca Mikołaj Kruszewski.

Dla udziału w konferencji należy do 05 marca 2014 r. wysłać wniosek pod adres organizatorów: pol.kaf.vny@mail.ru. Tel.: +38 0332 24 83 87, +38 0332 24 25 91, +38 068 564 35 35

Wzór wniosku i więcej informacji o konferencjimożna pobrać tu: konferencja_Wolyn_PL