Artykuły
  • Register

Warszawa widok na Stare MiastoZniszczona podczas II wojny światowej Warszawska Starówka w tym roku świętuje 60. rocznicę odbudowy.

Główne urodzinowe uroczystości Starego Miasta obchodzone były w sobotę i niedzielę 20-21 lipca 2013 r. W tych dniach, na Rynku Starego Miasta i w Centrum Interpretacji Zabytku, odbyły się pokazy filmów archiwalnych, wykłady varsavianistyczne, spacery tematyczne, konkursy dla dzieci i młodzieży, a także wystawy poświęcone odbudowie stolicy Polski.

1945 Warsaw 04

Stare Miasto w Warszawie ciągnie się od Zamku Królewskiego i kończy przy Barbakanie, gdzie zaczyna się Nowe Miasto. Obie dzielnice nazywane są Warszawską Starówką. Podczas II wojny światowej zostały one prawie zupełnie zniszczone. Po wojnie warszawscy architekci i konserwatorzy z prof. Janem Zachwatowiczem na czele, zdecydowali się na odbudowę Starówki, która była dla nich symbolem serca narodu polskiego. Decyzję tę krytykowano na forum europejskim, ponieważ nikt wcześniej nie zdecydował się na rekonstrukcję zabytków na tak dużą skalę. Po latach okazało się, że konserwatorzy mieli rację. W 1980r. Stare Miasto w Warszawie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład udanej, kompleksowej odbudowy historycznej dzielnicy ze zniszczeń o tak wielkiej skali. Tablica informująca o tym fakcie, jest wtopiona w bruk ul. Zapiecek, przy wejściu na Rynek.

22 lipca 1953 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Traktu Starej Warszawy – I etapu prac na Starówce. Rekonstrukcja objęła zniszczone i wypalone kamienice położone przy Rynku Starego Miasta oraz na ulicach Piwnej i Zapiecek.

PL Stare Miasto 1945

W latach 70. XX w. rozpoczęto odbudowę Zamku Królewskiego, który w 1939 r. hitlerowcy częściowo spalili, a w 1944 r. wysadzili w powietrze. Prace trwały bardzo długo. W mury wbudowano wszystkie uratowane i pieczołowicie przechowane fragmenty dawnego gmachu.

Warszawska Starówka to obecnie dzielnica turystyczna pełna restauracji, ogródków piwnych i sklepów z pamiątkami. Na wąskich uliczkach spotkać można turystów z całego świata.

Warto zobaczyć: Warto wiedzieć:

- plac Zamkowy z Zamkiem Królewskim

- Kolumnę Zygmunta III Wazy pośrodku Placu Zamkowego – najwyższy i zarazem najstarszy świecki pomnik w stolicy. Kolumna została ufundowana przez Władysława IV Wazę w poł. XVII w.

- kościół św. Marcina – jedną z najważniejszych budowli sakralnych miasta. Kościół znajduje się przy ulicy Piwnej – najdłuższej ulicy Starego Miasta (250 m długości).

- Bazylikę Archikatedralną pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie na przestrzeni wieków odbywały się koronacje, śluby i pogrzeby królewskie, gdzie zaprzysiężona została Konstytucja 3 Maja i gdzie obecnie spoczywa wiele zasłużonych dla Polski osobistości, m.in. król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Jan Paderewski, Henryk Sienkiewicz czy też Prymas Polski – StefanWyszyński. W sąsiedztwie archikatedry znajduje się również Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy.

- Rynek Starego Miasta. Pośrodku rynku stoi pomnik Warszawskiej Syrenki – symbol Warszawy.

- Muzeum Historyczne Warszawy w północno-wschodniej części rynku.

- ul. Kanonia, gdzie znajduje się najwęższa staromiejska kamieniczka oraz dzwon z 1646 r.

- piękny widok na Wisłęze skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Celną.

- pomnik Jana Kilińskiego (przy ul. Piekarskiej) – przywódcy insurekcji z 1794 r., szewca i rajcy miejskiego

- wzruszającą statuę Małego Powstańca (przy Barbakanie), upamiętniająca dzieci, które brały udział w powstaniu warszawskim.

- Stare Miasto odbudowano na podstawie dokumentacji, rycin z obrazów z przeszłości. Przy odbudowie zachowano średniowieczny układ ulic.

- Na Starówce jest aż dziewięć kościołów.

- Ze staromiejskim Rynkiem związana jest legenda o Bazyliszku, który mieszkał w piwnicy domu przy ul. Krzywe Koło. Na Rynku jest restauracja „Pod Bazyliszkiem”, gdzie można smacznie zjeść.

- Przy rynku stoją kamienice – każda o szerokości 9 metrów.

- Siostrę Warszawskiej Syrenki możemy zobaczyć siedzącą na skale u wejścia do portu w Kopenhadze.

- na Podzamczu, w każdy piątek i sobotę w sezonie od maja do końca września, prezentowane są pokazy fontann w 3D (maj i wrzesień o godzinie 21.00; czerwiec, lipiec, sierpień – o godzinie 21.30).

http://www...

http://turystyka.wp.pl/gid,15828328,title,Warszawa-atrakcje-Starego-Miasta,galeria.html?ticaid=111079&_ticrsn=5

http://www.mmwarszawa.pl/448243/2013/7/19/rocznica-odbudowy-starego-miasta-program?category=news

http://staremiasto360.pl/

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/urodziny-starówki

Wiktoria ORZEŁ