Artykuły
  • Register

P1270064

W Łucku z okazji Dnia Świętego Walentego została otwarta wystawa „Serce z papieru”. Impreza odbyła się 12 lutego w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży.

Eksponaty wystawy to wycinanki i walentynki wykonane techniką quilling. Wszystkie prace zostały wykonane przez studentów Instytutu Artystycznego na Uniwersytecie Wschodnioeuropejskim im. Łesi Ukrainki oraz studentów Łuckiej Szkoły Technologii Rekreacyjnych i Prawa.

Wystawę zorganizowała główna bibliotekarka Działu Kultury i Sztuki WOBdM Lubow Fardyńska. Impreza odbyła się w ramach dobroczynnej akcji „Inne dzieci” przy wsparciu projektu „Wrażliwe Serca” i organizacji społecznej „Młodzieżowa Platforma”. Środki finansowe otrzymane ze sprzedaży walentynek, zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych rzeczy, które są potrzebne dla organizacji roku szkolnego w Wołyńskim Specjalizowanym Domu Dziecka.

P1270065

Podczas otwarcia, kurator wystawy Halina Wachramiejewa i dwoje studentów, opowiedzieli o historii wycinanki i quillingu. Organizatorzy przygotowali także opowieść o święcie zakochanych i „mini-kabaret”. Podczas imprezy wystąpiła grupa rockowa Jackson Crack.

P1270066

Wystawa „Serce z papieru” będzie eksponowana w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży do kolejnego nowego pokazu. Wszyscy chętni mogą codziennie odwiedzać wystawę i kupować eksponaty, z których dochód będzie przeznaczony na Wołyński Specjalizowany Dom Dziecka.

 Anneta KLIMISZYNA