Artykuły
  • Register

DSC07517W Obwodowej Bibliotece Naukowej im. Ołeny Pcziłki, Towarzystwo Polskiej Kultury im. T. Kościuszki rozpoczęło obchody Dni Kultury Polskiej, które mają trwać od 12 do18 maja 2014 r., oraz obchody 15 rocznicy działalności Towarzystwa.

Na inaugurację przybyło wielu gości. Uroczystego otwarcia Dni Kultury Polskiej dokonała Prezes Towarzystwa Pani Nina Poremska. Pierwszy dzień rozpoczął się w podniosłej i rodzinnej atmosferze. Na początku wszyscy zebrani pomodlili się, a modlitwę poprowadził ks. proboszcz Paweł Chomiak z Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Łucku. Kościół w latach 90-tych odegrał wielką rolę w jednoczeniu ludzi i stał się miejscem, wokół którego zaczęli gromadzić się miejscowi Polacy.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele najwyższych władz miasta Łucka i obwodu wołyńskiego, Konsulatu Generalnego RP, duchowieństwa, członkowie Towarzystwa, reprezentanci innych Towarzystw Polskich działających na terenie miasta i Wołynia oraz ich przyjaciele, dyrektorzy szkół, kierownicy zespołów muzycznych i nauczyciele języka polskiego.

Na ręce pani Niny Poremskiej zaproszeni goście składali podziękowania za 15- letnią działalność TPK im. T. Kościuszki i wkład w rozwój polskiej kultury oraz życzyli wielu sukcesów w dalszej pracy. Wzruszającym akcentem spotkania było wyróżnienie drobnymi upominkami i dyplomami najstarszych członków Towarzystwa. Podziękowania i dyplomy otrzymali również Przyjaciele Towarzystwa Polskiej Kultury im. T. Kościuszki.

Jadwiga DEMCZUK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1