Artykuły
  • Register

konkurs korczakUczestnicy konkursu prezentowali w języku polskim po 2 utwory literackie, z których jeden poświęcony był Januszowi Korczakowi.

20 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego w Łucku i Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej, zorganizowano Konkurs Recytatorski poświęcony postaci Janusza Korczaka. Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna poświęcona temu wyjątkowemu człowiekowi i przypomniała jego dokonania w walce o prawa dziecka, twórczość literacką i publicystyczną oraz heroiczną śmierć wraz z wychowankami w Treblince.

Jury w składzie: Lidia Bondaruk, Roksana Czuchnowa, Tomasz Adamski i Jadwiga Demczuk, podkreśliło, iż wszyscy uczniowie występujący w konkursie prezentowali wysoki poziom przygotowania. Dobór tekstów, piękna polszczyzna, emocje i artystyczne wrażenia, na długo pozostaną w pamięci.

Jury przyznało 10 wyróżnień w kategorii wiekowej 9-13 lat, natomiast w grupie młodzieży 14-18 lat nagrodzono 9 osób.

Wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w tym spotkaniu, przyczynili się do popularyzacji literatury polskiej na Ukrainie. Bez dzieci, młodzieży i nauczycieli języka polskiego, nie byłoby możliwe przeprowadzenie takiej imprezy.

Nad sprawną organizacją Konkursu Recytatorskiego czuwała pani Swietłana Zinczuk prezes ZNP na Ukrainie im G. Zapolskiej i pan Aleksander Myszkowiec dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku.

JD