Artykuły
  • Register

listopadowe inicjatywy 5Pierwsza połowa listopada w Lublinie upłynęła pod znakiem trzech inicjatyw kulturalnych, społecznych i naukowych ściśle związanych z Ukrainą.

Kozi Gród (legendarna nazwa Lublina), jako miasto partnerskie kilku miast zza swojej wschodniej granicy (w tym Łucka oraz Lwowa) wykazuje szczególną chęć i aktywność w organizacji tego typu przedsięwzięć. Miłośnicy państwa ze stolicą w Kijowie nie mogli się nudzić w ostatnich dniach. Co ciekawe, wszystkie wydarzenia odbyły się w podobnym czasie.

Projekt „Study Tours to Poland”

Na projekt składają się wizyty studyjne w Polsce, organizowane cyklicznie dla studentów z Europy Wschodniej. W listopadzie, po raz drugi w tym roku, młodzież z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii odwiedziła Lublin i inne polskie miasta, by poznać specyfikę funkcjonowania Polski. Program trwającego kilkanaście dni projektu przewidywał wizyty w instytucjach (Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Miasta Lublin czy Urząd Wojewódzki), wyjazd do Warszawy, zwiedzanie muzeów i miejscowości turystycznych (np. Nałęczów pod Lublinem), spotkania z polskimi studentami na ich macierzystych uczelniach (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski), zajęcia warsztatowe z trenerami, wykłady na temat polskiej demokracji i samorządu terytorialnego oraz wiele innych atrakcji. Językiem roboczym wyjazdu był rosyjski, natomiast uczestnikom przez cały czas towarzyszył tłumacz. Studenci wykazywali duże zainteresowanie i zafascynowanie Polską a w czasie podsumowania wizyty, wykazywali zadowolenie z uczestnictwa w projekcie. Nieznani sobie dotąd młodzi ludzie, pochodzący z rówżnych miast i państw, niezwykle się ze sobą zżyli. Kolejne edycje Study Tours to Poland przed nami, więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.studytours.pl/

Konferencja na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pt. „Stosunki polsko-ukraińskie 1991 – 2013. Próba bilansu”

W przededniu szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, który odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 roku, naukowcy, dyplomaci i politycy z Polski i Ukrainy podjęli się próby dokonania oceny stosunków między tymi dwoma państwami. W konferencji udział wzięli: ambasador Ukrainy w Polsce, Markijan Malskyj, ambasador Polski na Ukrainie, Henryk Litwin, eurodeputowany, Paweł Zalewski wielu znakomitych profesorów, między innymi z UMCS, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie czy Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankiwsku. Debatowano na tematy historii, współpracy politycznej i gospodarczej, ewentualnym stowarzyszeniu Ukrainy z UE, mediach oraz bezpieczeństwie. Co ciekawe, prawie wszyscy prelegenci wskazywali na dobre relacje Polski i Ukrainy, o które należy dbać i nadal je rozwijać. Ambasador Ukrainy w Polsce spotkał się ze studentami ukraińskimi, studiującymi w Polsce, by złożyć im życzenia z okazji Dnia Studenta i porozmawiać o warunkach pobytu w kraju nad Wisłą.

Festiwal „Ukraina w centrum Lublina”

Tegoroczna edycja festiwalu, choć skromniejsza, niż poprzednie, okazała się wielkim sukcesem. Na wydarzeniach organizowanych w ramach „Ukrainy w centrum Lublina” pojawiali się licznie nie tylko pasjonaci tego państwa, lecz także inne osoby. W szkołach odbyły się lekcje wiedzy i konkursy o Ukrainie, w instytucjach kultury i miejscach życia społecznego – koncerty, debaty, warsztaty, przedstawienia i spotkania. Do największych atrakcji można zaliczyć: niezwykle żywiołowy koncert łuckiego zespołu Flyzzza, warsztaty robienia biżuterii, spotkania na temat literatury ukraińskiej, przedstawienie teatru „Harmyder” pt. „Senat szaleńców” oraz premierę filmu pt. „Wybaczyć wszelkie zło” (reżyser: Grzegorz Linkowski), mówiącego o pojednaniu polsko-ukraińskim.

Agnieszka BĄDER

listopadowe inicjatywy 1listopadowe inicjatywy 2