Artykuły
  • Register

Akademia reportazu

Polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf Ryszard Kapuściński miał i ma wielu Przyjaciół, którzy sięgają po jego twórczość. Daje to bowiem możliwość poznania tych zakątków świata, które bez Jego książek pozostałyby nieznane. 

 

Taką ciekawą formą przyjaźni i kontynuacją podróży Ryszarda Kapuścińskiego po świecie jest Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej. Inicjatorem i jednym z głównych twórców projektu jest Franciszek Piątkowski. V edycja Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego zaczęła się 7lipca b.r. i trwać będzie do 14 lipca. Zbiegła się ona z uroczystością nadania imienia Ryszarda Kapuścińskiego Gminnej Bibliotece Publicznej. Aktu tego dokonała dr Alicja Kapuścińska, która pełni dożywotnią funkcję Honorowego Rektora Akademii. Program uroczystości uświetnił koncert lubelskiego Trio Stroikowego.

 

Gośćmi tegorocznej Akademii są m.in. Alicja Kapuścińska, Lidia Ostałowska, Krzysztof Mroziewicz i Witold Szabłowski, a Gospodarzami Akademii: Urząd Gminy w Siennicy Różanej, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego i Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

 

Wakacyjna Akademia Reportażu jest projektem mającym na celu kształcenie warsztatowe studentów (i przyszłych studentów) w oparciu o idee, jakie przyświecały twórczości Patrona Akademii oraz w oparciu o dokonania wybitnych współtwórców i kontynuatorów polskiej szkoły reportażu – prasowego, radiowego i telewizyjnego.

 

Głównym organizatorem projektu i jego opiekunem naukowym jest Wydział Politologii UMCS we współpracy z Wydziałem Humanistycznym tej uczelni. Generalnymi przesłankami programowymi Akademii są światowa ranga dorobku Ryszarda Kapuścińskiego i recepcja tego dorobku w Polsce i w świecie, wpisane w ten dorobek wartości i postawy, komplementarność spuścizny Ryszarda Kapuścińskiego.

 

Ryszard Kapuściński (1932-2007) uprawiał zawód reportera, ale był również znakomitym pisarzem, poetą, filozofem i deszyfrantem najbardziej mrocznych i niedostępnych dla zwykłego odbiorcy, codziennych wydarzeń i tajemnic świata ubiegłego stulecia. Wniósł nową jakość do gatunku, jakim jest reportaż. Jego imponujące doświadczenie i dorobek dziennikarski, podejście do zrozumienia drugiego człowieka w każdym zakątku globu, spowodowały, że stał się Mistrzem dla autorów piszących o polityce i ludziach na całym świecie. Jego życie to była nieustanna podróż. Niejednokrotnie mówił o odpowiedzialności, jaka spoczywa na człowieku, który uprawia zawód reportera i o tym, że żyjąc w epoce przemieszanych kultur najważniejsze jest, aby zrozumieć Innego: „My, reporterzy, staramy się, aby nasze podróżowanie czyniły inne cywilizacje zrozumiałymi na tyle, by można było szukać z nimi porozumienia. (…) Zrozumiałem, że każdy ruch, przemieszczanie się z jednego miejsca, do innego, pokazuje nam szalone bogactwo świata, jego ogromną różnorodność. W 1912 roku Bronisław Malinowski / wybitny antropolog z pochodzenia Polak, który prowadził modelowe badania etnograficzne poprzez bezpośrednie obserwacje życia i zwyczajów badanych populacji/ napisał artykuł „O jedności kultur”, gdzie postawił tezę, że nie ma kultur wyższych i niższych, jak twierdzi każdy nacjonalizm, ale że wszystkie kultury są równe. One są różne, ale są równe. (…) Wszyscy, którzy mało znamy świat, niewiele się poruszamy, jesteśmy z natury rzeczy nacjonalistami. Istotą nacjonalizmu jest przekonanie o wyższości własnej kultury nad innymi. Tymczasem każda podróż uczy, że naszą planetę zamieszkuje ponad sześć miliardów ludzi różnych kultur, religii, języków, zwyczajów i mentalności”.

 

Opracowała Jadwiga DEMCZUK