Artykuły
  • Register

Osoby polskiego pochodzenia mogą zapoznać się z zasadami, trybem i zakresem rekrutacji na polskie wyższe uczelnie, które umieszczono na stronie Konsulatu Generalnego RP w Łucku (www.luck.msz.gov.pl).

Zasady te dotyczą rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2014/2015.

Informacja o rekrutacji znajduje się pod adresem:

http://www.luck.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/edukacja_i_programy_stypendialne/studia_w_polsce/

Można tu pobrać następujące dokumenty:

-                 Kwestionariusz kandydata na studia w Polsce;

-                 Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

-                 Wykaz przedmiotów, z jakich będą prowadzone sprawdziany testowe;

-                 Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;

-                 Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) podejmujących kształcenie w Polsce

-                 Informacja o zasadach wypłacania stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego

-                 Oświadczenie.

MW