Artykuły
  • Register

Stosunek do wolontariatu w naszym kraju często jest błędny albo, inaczej mówiąc… zniekształcony. Aby zostać wolontariuszem czy wolontariuszką, należy najpierw wiedzieć i przede wszystkim uświadamiać sobie, co to jest wolontariat. W dzisiejszym artykule opowiemy o tym, czym się zajmuje wolontariusz i jak zostać wolontariuszem za granicą. 

«Ratownicza» Wikipedia informuje, że «wolontariat to dobrowolna, bezpłatna działalność osób fizycznych – wolontariuszy – na rzecz innych. Również, jest to sposób wsparcia, opieki, udzielenia pomocy członkom wspólnoty; relacji międzyludzkich na rzecz wspólnego odzyskania nowych dróg rozwiązania problemów. To stwarza możliwości do nauki i rozwoju w życiu każdego człowieka».

EVS, czyli Europejska Służba Wolontariatu to organizacja stwarzająca możliwości dla dobrowolnej pracy za granicą (bez uzyskania wynagrodzenia). Projekty są realizowane w okresie od 2 do 12 miesięcy. Wolontariusze wyjeżdżają do jednego z krajów UE, aby pomagać pozarządowej organizacji non-profit, zdobywając jednocześnie wiedzę, poprzez pracę i nowe doświadczenie.

Kto może uczestniczyć w EVS?

Jedynym ograniczeniem dla wolontariuszy w EVS jest… wiek. W programie mogą uczestniczyć osoby od 18 do 30 lat. Żadnych innych ograniczeń po prostu nie ma! Oczywiście musisz mieć odwagę, aby trafić do nowego środowiska, do nowej kultury. Ważna jest motywacja do robienia czegoś ciekawego i potrzebnego na rzecz innych, pragnienie odkrywania świata i uczenia się. Jeśli posiadasz te cechy, jesteś idealnym kandydatem do udziału w EVS.

Co robi wolontariusz?

Projekty EVS są różne. Można pracować z dziećmi, opiekować się seniorami lub osobami niepełnosprawnymi. Można być wolontariuszem w organizacji, która prowadzi imprezy kulturalne, dba o środowisko, rozpowszechnia informacje o UE. Możliwości jest mnóstwo.

Jest to okazja do działalności w różnych dziedzinach. Praca może dotyczyć kultury, młodzieży, sportu, pomocy socjalnej, dziedzictwa kulturalnego, sztuki, obrony cywilnej, ochrony środowiska, rozwoju współpracy… Należy wiedzieć, że projekty nie przewidują ryzykownej ingerencji w krytyczne sytuacje pokryzysowe (chodzi o pomoc humanitarną, bezpośrednią pomoc w wypadkach). Najpierw należy zrozumieć i uświadomić sobie, co chciałoby się robić i znaleźć odpowiednią kategorię w bazie danych, zawierającej informacje o projektach.

Dokąd pojechać?

Według zasad programu „Młodzież w działaniu”, w ramach którego są realizowane projekty EVS, młodzież z Ukrainy może pojechać do jednego z krajów UE: Austrii, Belgii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Danii, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburgu, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Finlandii, Francji, Czech, Szwecji, na Cypr, Maltę, a również do krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub do kraju kandydującego do UE – Turcji.

Co należy uczynić, aby zrealizować marzenie o wolontariacie?

Jeśli wszystkie plusy i minusy zostały uwzględnione i w końcu zdecydowałeś się uczestniczyć w EVS, wyślij swoje CV i list motywacyjny w języku angielskim jednemu z przedstawicieli programu «Młodzież w działaniu» albo do jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, która jest gotowa udzielić ci pomocy.

W liście motywacyjnym należy szeroko podać informację: dlaczego zainteresowałeś się EVS; dlaczego chcesz wyjechać za granicę, jakie masz zainteresowania; jak wyobrażasz sobie swój dalszy rozwój; o doświadczeniu w dziedzinie komunikacji czy współpracy międzynarodowej; gdzie później zastosujesz zdobytą wiedzę i umiejętności po powrocie do domu; cechy charakteru (pozytywne i negatywne) oraz doświadczenie w dziedzinie nieakademickiej – praca, wolontariat, działalność w organizacjach pozarządowych.

Jeszcze odrobina szczegółów o projekcie

Jednym z ważnych etapów jest poszukiwanie miejsca, gdzie będzie odbywał się wolontariat. To zajmie trochę czasu. Następnie należy napisać projekt i podać go z prośbą o finansowanie do Agencji Narodowej – przedstawicielstwa programu «Młodzież w działaniu» w tym kraju, który wybrałeś. Uwaga: projekt należy składać w takich terminach: 1 lutego, 1 kwietnia, 1 czerwca, 1 września lub 1 listopada. Po tym trwają 3 długie miesiące oczekiwania na to, czy Agencja Narodowa zatwierdzi projekt i udzieli odpowiedzi.

Kto i w jaki sposób finansuje EVS?

Wolontariat jest finansowany w ramach programu UE «Młodzież w działaniu». Otrzymasz pieniądze na pobyt i wyżywienie, pokrycie kosztów podróży związanych z pracą, podróży międzynarodowej – od domu do miejsca wolontariatu i z powrotem oraz kieszonkowe. Suma kieszonkowego zależy od kraju, do którego się wybierasz (zazwyczaj 80-100 euro).

Gdzie można znaleźć informacje o projektach EVS?

Informacja o projektach znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm. Tam są podane opisy projektów, czyli informacja o organizacji, która jest zainteresowana w pracy wolontariusza/wolontariuszki, oraz zadania.

Bardzo się przyda strona internetowa organizacji «Młodzież w działaniu – Ukraina»: http://yia.org.ua . Również dużo wspólnot byłych i obecnych uczestników EVS z opisami projektów, można znaleźć na Facebooku.

I jeszcze o tym, dlaczego warto zostać wolontariuszem za granicą

Przyczyn w rzeczywistości jest bardzo dużo. Przede wszystkim, wolontariat to jest przygoda. Znajomości (często międzynarodowe) z nowymi ludźmi, zdobycie nowego doświadczenia, nauka języka i poznanie nowej kultury! Jest to także realizacja jednej z najważniejszych potrzeb każdego człowieka – uczynić coś dobrego nie dla siebie, lecz na rzecz innych.

Jasia RAMSKA,
wolontariuszka Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie