Artykuły
  • Register

100 2999Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze obchodzi swoją 85. rocznicę. Z okazji uroczystości, a także w ramach obchodów 350. rocznicy założenia zamku w Ołyce, w muzeum otwarto wystawę «Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze – skarbiec historyczno-kulturalnego dziedzictwa ziemi wołyńskiej».

Wystawa posiada dwa działy. W pierwszym zaprezentowano historię muzeum i jego pracowników. Drugi dział obejmuje zbiory muzealne.

Kierownik oddziału starożytnej historii Wołynia Mychajło Waszeta powiedział, że wystawa głównie zawiera rzeczy książąt Radziwiłłów. Dzięki wystawionym eksponatom można także prześledzić historię obiegu pieniędzy – są to monety różnego rozmiaru i jakości, a w czasach «niepieniężnych» – futra i ozdoby. Ciekawostką jest to, że ozdoby były wyprodukowane ze srebra, bo tego kruszcu u Słowian było dużo. Wyroby ze złota zdobyły popularność dopiero po odkryciu Ameryki. Duma muzeum to także medale lat trzydziestych XX wieku, na których są przedstawione największe świątynie Europy. Interesującym i pokaźnym zbiorem jest zbiór starych zdjęć aktorów niemego filmu. Wiele eksponatów nie jest związanych z Wołyniem, dotyczy to zwłaszcza przedmiotów z Wybrzeża Czarnomorskiego epoki antyku.

Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze posiada około 150 tysięcy pamiątek. Taką liczbę wymienia główny kustosz muzeum Natalia Puszkar, którą koledzy żartobliwie nazywają najbogatszą kobietą regionu. Według pani Natalii, szczególny hołd należy złożyć historykowi Anatolijowi Dublańskiemu, który opiekował się muzeum do 1944 roku. Dzięki niemu zachowano dużą liczbę eksponatów. Od 1985 roku tworzeniem funduszy muzealnych zajmuje się Zarząd Służby Bezpieczeństwa w Obwodzie Wołyńskim i Urząd Celny. Instytucje te przekazały do muzeum 7 tysięcy eksponatów. Bogatym zbiorem jest kolekcja kartek od początku XX w. – końca lat 80, przekazanych do muzeum przez Ludmyłę Bublejnik. Na wystawie zaprezentowano również kartki z lat 30 ilustrowane wierszami Ołeksandra Ołesia.

Dyrektor Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego Anatolij Syluk zapewnił: «Dużo osób uważa pracę w muzeum za niewdzięczną. Ja tak nie uważam. Jest to sprawa honoru, ciekawa, warta tego, żeby jej poświęcić życie. Muzea to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą».

W ostatnich latach w sprawach muzealnych zaszły pozytywne zmiany. Na przykład, w 2008 roku na obecnym Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym utworzono Katedrę Dokumentoznawstwa i Sprawy Muzealnej. Ponadto, jak zauważył Anatolij Syluk, znacznie wzrosła liczba zwiedzających. «Cieszy – powiedział dyrektor – że są to studenci i naukowcy z całej Ukrainy.

Wystawa będzie czynna przez kilka miesięcy, w dniach. Po ukończeniu wystawy, pracownicy muzeum planują opracować elektroniczne lub drukowane wydanie historii Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego.

Oksana PUNIAK