Artykuły
  • Register

dddRok 2012 zapamięta się miłośnikom ukazaniem zbioru poezji o Łuckim Zamku.

«Łucki Zamek w artystycznej przestrzeni Ukrainy» unikalna antologia wierszy napisanych w wiekach ХІХ-ХХ o największej atrakcji centrum obwodowego – Zamku Łuckim. Do ciężkiej pracy sporządzenia takiego zbioru zabrały się Maja Chmeluk i Wira Kumanowska. Udowodniły, że Zamek Lubarta w Łucku, jest nie tylko zabytkiem architektonicznym z XIV wieku, dziedzictwem historycznym, lecz również ciekawym obrazem poetyckim stworzonym przez pisarzy.

Do zbioru weszły wiersze słynnych i mało znanych mistrzów słowa, w których Zamek powstaje do życia, dzięki stosowanym oryginalnym metaforom, epitetom, porównaniom. Ogólnie w książce przedstawiono utwory ponad trzydziestu pisarzy, w tym Ołeny Pcziłki, Łesi Ukrainki, Jurija Kosacza, Kostia Szyszka, Josypa Struciuka, Oleksandra Bogaczuka, Dmytra Pawłyczki, Mykoły Hnatiuka i innych. «Poeci wyrażają nie tylko zachwyt z powodu wieku (stary, dawne mury), monumentalności, wyglądu, kształtów architektonicznych Zamku (trzy wieże, zdobione ściany, mury, luki, dziki rów), lecz również przedstawiają głębokie uczucia z powodu osobistych przeżyć. Najczęściej Zamek Lubarta jest identyfikowany nie tyle z imieniem jego założyciela, ile z duchem przodków. Autorzy prowadzą dialog z różnymi epokami i kulturami, dlatego wiersze na temat Zamku składają się w łucki fenomen i mają zajmować należne miejsce w kulturze światowej» - opowiada Maja Chmeluk.

Wydanie jest ilustrowane obrazami Zamku Łuckiego wykonanymi przez artystów Wołodymyra Żupaniuka, Lubowi Kosaruk, Leonida Litwina, Leonida Chwedczuka i Mykołę Szamryłę.

Niewątpliwie, książka stanie się prawdziwą wizytówką Wołynia. Wydanie zostało uznane za najlepszy zbiór poetycki na forum książkowym w Odessie.

Wiktor JARUCZYK