Artykuły
  • Register

Konkurs Slowackiego laureaci I miejsceW dolinie rzeki Ikwy, u podnóża Gór Krzemienieckich, w głębokim, krętym wąwozie – leży Krzemieniec. Miasteczko tonie wśród wysokich starych drzew, pamiętających lata jego dawnej świetności.

Jeśli tam będziesz duszo mego łona,

Choćby z promieni do ciała wrócona-

To nie zapomnisz tej mojej tęsknoty,

Która tam stoi jak archanioł złoty,

A czasem miasto jak orzeł obleci,

I znów na skałach spoczywa i świeci.

(J. Słowacki)

To właśnie tu 1 października 1805 roku, dzięki staraniom księcia Adama Czartoryskiego, hr. Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja – powstało słynne Liceum Krzemienieckie, zwane niegdyś Atenami Wołyńskimi. W czasach istnienia tej szkoły Krzemieniec osiągnął szczyt rozwoju społeczno-kulturalnego.

Jednym z najsłynniejszych uczniów Liceum był Juliusz Słowacki – polski poeta doby romantyzmu, wybitny dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych.

Słowacki przyszedł na świat 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, w nieistniejącym dziś domu przy ulicy Ogrodowej, zajmowanym przez jego dziadków, Teodora Januszewskiego i jego małżonkę Aleksandrę z Dumanowskich Januszewską. W miejscu zburzonego domu znajduje się marmurowa płyta, upamiętniająca miejsce narodzin poety. Nie jest to jedyne miejsce, związane z naszym wielkim twórcą.

Przy ulicy Słowackiego 16, w dworku wybudowanym przez Euzebiusza Słowackiego, ojca poety, znajduje się dziś Muzeum Juliusza Słowackiego, otwarte w 2004 roku. W kościele katolickim, przy ulicy Szerokiej (obecnie T. Szewczenki), znajduje się rzeźba autorstwa Wacława Szymanowskiego, przedstawiająca siedzącą postać Słowackiego i stojącego za nim skrzydlatego Geniusza. Imię poety nosi także tutejsza Biblioteka Miejska, Chór Kameralny, działający przy Instytucie Pedagogicznym, a także Skałki położone między górą Osowicą a Zgniłym Jeziorem.

W 1991 roku powstało w Krzemieńcu Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego, skupiające Polaków, mieszkających w Krzemieńcu. Członkowie Towarzystwa wspólnie obchodzą święta narodowe, dbają o to, aby młodsze pokolenia nie zapomniały ojczystej historii i swoich korzeni. Stąd liczne spotkania wynikające nie tylko z obowiązku, ale także z potrzeby serca. Tradycją już stało się coroczne organizowanie konkursu recytatorskiego pod hasłem «Anioł Ognisty Wołynia», poświęconego poezji Juliusza Słowackiego, patrona Towarzystwa.

20 października 2013 roku w siedzibie Muzeum Słowackiego, po raz siedemnasty odbył się ten wyjątkowy konkurs. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież okolicznych szkół w wieku od 8 do 16 lat. Szkołę Sobotnio-Niedzielną przy Towarzystwie reprezentowała liczna grupa uczniów, chcących przedstawić nie tylko swoje umiejętności recytatorskie, ale także pochwalić się piękną polszczyzną, «szlifowaną» na lekcjach w polskiej szkółce. Rywalizacja odbywała się w obrębie czterech grup wiekowych. Uczestnicy prezentowali po dwa wiersze Wieszcza, jeden w języku polskim, drugi w ukraińskim. Jury w składzie: Jan Moroziuk – Prezes Towarzystwa, Nadia Zalubowska, Jana Borkowska i Urszula Oberda,wyłoniło laureatów. Miejsca I otrzymali: Jana Szyrma – 8 lat, Nadia Prokopowicz – 14 lat, Ina Dubczak – 15 lat, Natalia Żurawlowa – 16 lat. Miejsca II: Anhelina Tunicka–10 lat, Paweł Dediu– 13 lat, Nadia Kondratiuk– 15 lat. Miejsca III: Diana Sawczuk – 15 lat, Weronika Kamińska– 15 lat. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

Dzięki takim inicjatywom i ideom, pamięć o naszej przeszłości i wybitnych kreatorach polskiego dziedzictwa narodowego, trwać będzie po wsze czasy.

Urszula OBERDA