Artykuły
  • Register

29675Od czasów upadku Związku Radzieckiego i otwarcia granic na Zachód, Polacy masowo zaczęli się uczyć języków zachodnich. Rosyjski, nauczany dotąd w prawie każdej szkole, poszedł w odstawkę na rzecz angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego. Dziś można zauważyć kolejny trend: im bardziej egzotyczny język, tym lepiej. Dlatego też powstają szkoły uczące chińskiego, japońskiego, norweskiego, niderlandzkiego, arabskiego itp. A co z językami wschodnimi?

Niestety języki wschodnich sąsiadów nie cieszą się obecnie popularnością wśród polskiej młodzieży. A szkoda, gdyż coraz częściej w ofertach pracy poszukuje się specjalistów znających rosyjski, ukraiński, a nawet białoruski. Na szczęście, na studiach wschodnioeuropejskich na UMCS w Lublinie, na których się uczę, tendencja jest odwrotna, gdyż w programie nauczania mamy zarówno rosyjski, jak i ukraiński, co jest rzadko spotykane wśród innych kierunków.

Co Ty? Ukraińskiego się uczysz?!

O ile rosyjski, którego uczę się już ponad dwa lata, nie robi na nikim wrażenia, o tyle moi znajomi bardzo emocjonalnie reagują na fakt studiowania przeze mnie języka ukraińskiego. Do tej pory był on spotykany jedynie na filologii słowiańskiej. Polacy, którzy dowiadują się o tym fakcie, często pytają, po co mi znajomość ukraińskiego, skoro uczę się rosyjskiego? Wielu ludzi nie widzi różnicy między tymi językami. A jest ona wielka! Wszak ukraińskiemu bliżej do polskiego, niż rosyjskiego.

Najważniejsza jest motywacja

Ukraińskiego uczę się dopiero kilka miesięcy, lecz mam już swoje zdanie na temat tego języka. Na pewno w jego nauce pomaga i przeszkadza mi zarazem znajomość rosyjskiego. Pomaga, gdyż znam cyrylicę i nie było dla mnie problemem opanowanie alfabetu, poza tym w ukraińskim są słowa podobne do rosyjskich. A dlaczego przeszkadza? Głównym problemem jest naleciałość wymowy. Czytając ukraińskie słowa często zdarza mi się je zmiękczać, a nieakcentowane „o” czytać, jak krótkie „a”. Poza tym wiele słów w języku ukraińskim brzmi podobnie do polskiego, a zupełnie inaczej, niż w rosyjskim. Jest to problem powszechny także wśród moich kolegów.

Jednak wszystko przychodzi z czasem. Nasza lektorka, która mieszka w Polsce, lecz z pochodzenia jest Ukrainką, próbuje nas zmotywować do nauki. Pokazuje podobieństwa ukraińskiego i polskiego, zaraża kulturą swojego państwa, chwali, uczula na najczęściej popełniane błędy. Niestety kolejny problem stanowi brak podręcznika. Według naszej nauczycielki nie ma dobrej książki do języka ukraińskiego napisanej po polsku. Dlatego też uczymy się z materiałów własnych lektorki, lecz jesteśmy z nich bardzo zadowoleni.

Efektywna nauka kluczem do sukcesu

Zdaję sobie sprawę, iż nauka każdego języka wiąże się z wielkimi nakładami pracy. Na przykład angielskiego uczę się ponad 10 lat, a nadal muszę doszkalać swoje umiejętności. Jednak zauważam, że w przypadku ukraińskiego jest dużo prościej, zapewne ze względu na liczne podobieństwa do polskiego. Oczywiście pojawiają się trudności, np. z wymową „л” czy „г” lub słowami podobnymi, oznaczającymi coś zupełnie innego, jednak nasza nauka jest bardzo efektywna. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, ok. 2,5 godziny. W tym czasie, oprócz przerobienia materiału, mamy również czas na zrobienie ćwiczeń, powtórki oraz obcojęzyczne rozmówki. Mimo, iż uczymy się ukraińskiego dopiero od października, już potrafimy porozmawiać na proste tematy. A bierna znajomość tego języka tylko nam pomaga w jego szlifowaniu. Do Lublina przyjeżdża coraz więcej sąsiadów ze Wschodu, dlatego często możemy słyszeć na ulicy, uczelni, w sklepie lub innych miejscach rozmowy w języku ukraińskim.

Wraz z moimi kolegami jesteśmy niezwykle zadowoleni z zajęć języka ukraińskiego i postępów, które poczyniliśmy. Zdajemy sobie sprawę, iż nie idziemy w zgodzie z modą na wszystko, co zachodnie lub egzotyczne, lecz wiemy, że znajomość ukraińskiego wśród przyszłych specjalistów do spraw Europy Wschodniej, jest, zaraz za rosyjskim, bardzo wskazana.

Agnieszka BĄDER