Artykuły
  • Register

tyzden-mow-1Corocznie pod koniec lutego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki, odbywa się Tydzień Języków Obcych.

W tym roku także odbyły się Dni Języka Angielskiego, Niemieckiego, Polskiego, Francuskiego, Hiszpańskiego i Chińskiego z podsumowującym wspólnym koncertem i III Ogólnokrajowym Naukowo-Praktycznym Seminarium «Uniwersalia językowe w komunikacji międzykulturalnej».

Studenci anglistyki zorganizowali przegląd filmu w języku angielskim, przedstawili widzom konkurs poezji polskojęzycznej między studentami pierwszego roku i przeprowadzili „English quiezzes”.

Niemieckojęzyczne audytorium miało okazję do obejrzenia reportażu wideo o ziemiach RFN i wysłuchania wierszy w języku niemieckim w ramach recytatorskiego programu konkursowego.

tyzden-mow-2

Miłośnicy języka francuskiego, hiszpańskiego i chińskiego wspólnie z pracownikami Centrum Językowego «Świat» przeprowadzili konkurs obcojęzycznych łamańców językowych, szkolenie w spożywaniu potraw po chińsku i obejrzeli otwarte zajęcie z języka chińskiego.

Instytut Polski wspólnie ze studentami przyjmował gości z Konsulatu Generalnego RP w Łucku, wystawiając fragment spektaklu w języku polskim «Pani Ministrowa» przygotowanego przez teatr młodzieżowy «Dlaczego nie». Interesujący wykład o współczesnej poezji polskiej z wykorzystaniem materiałów wideo, przeprowadziła delegowana z Polski nauczycielka Jadwiga Demczuk. Najbardziej atrakcyjną w sensie fachowym, była wycieczka do Konsulatu Generalnego RP w Łucku, gdzie studenci mogli zapoznać się z pracą lokalnych służb dyplomatycznych, dowiedzieć się o perspektywach współpracy i kontynuacji studiów za granicą.

Przez tydzień studenci prezentowali ciekawostki o tych krajach w gablotach w językach obcych, poznawali symbole zagraniczne i przygotowywali potrawy, aby przybliżyć smaki kuchni innych narodów, częstowali chętnych. Kierownictwo Katedry Języków Obcych i Wydziału składają wyrazy wdzięczności wszystkim gościom i uczestnikom, ponieważ takie imprezy poszerzają kompetencję językową młodzieży i zachęcają do dalszych studiów.

Switłana SUCHARIEWA, zdjęcie Ołeny ŁYTWYNOWEJ